ระบบการสอบเกรดของ Yamaha

XX.XX.2023

บทเพลงบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอิเล็กโทนจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีผลในเดือนตุลาคม 2023

เกรด 13-6 และตำราเรียนของ Yamaha จะคล้ายกันมาก โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ในประมวลหลักสูตร

เกรดของนักเรียน

ระบบการสอบเกรดของ Yamaha เริ่มต้นขึ้นในปี 1967 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนดนตรีทุกคนได้พัฒนาทักษะทางดนตรีของตนด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้ทดสอบความสามารถโดยรวมของตนเองอีกด้วย

ระบบการสอบเกรดของ Yamaha จะเป็นตัวช่วยรับรองความสามารถทางดนตรีของทั้งผู้สอนและผู้เรียนดนตรีของคุณ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ได้รับทักษะทางดนตรีหลากหลายด้าน เพื่อให้สามารถสนุกไปกับการสร้างสรรค์และแสดงดนตรีได้อย่างเต็มที่

ระบบการสอบเกรดของ Yamaha มีเป้าหมายกว้างๆ ด้วยกัน 2 กลุ่ม นั่นคือ ครูผู้สอนและนักเรียน โดยเกรดของนักเรียนจะใช้เป็นเกณฑ์ประเมินตามวัตถุประสงค์ทางความก้าวหน้าในการเรียนดนตรี ในขณะที่เกรดของครูผู้สอนจะรับรองความสามารถในการแสดงและความรู้ทางดนตรีโดยรวมที่จำเป็นสำหรับการสอนดนตรี

ระบบการสอบเกรดของ Yamaha จะมีเกรดการแสดงสำหรับเปียโน อิเล็กโทน กีตาร์คลาสสิก ไวโอลิน กลอง กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์โปร่ง เบสไฟฟ้า ฟลูต แซกโซโฟน ป็อปเปียโน/คีย์บอร์ด การขับร้อง และยังมีเกรดพื้นฐานด้วย

ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เกรดของนักเรียน (13 - 6) เกรดของครูผู้สอน (5 - 3) และเกรดการแสดง (2, 1)

นอกจากนี้ ทางเรายังมีแบบสำรวจทักษะพื้นฐานสำหรับนักเรียนหลักสูตรดนตรีรุ่นจูเนียร์ ระบบของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถในการแสดงและความรู้ทางดนตรีทั่วไป ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จำเป็นสำหรับการเล่นดนตรี การสอนพื้นฐานทางดนตรี และการแสดงอย่างมืออาชีพ

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา มีผู้คนกว่า 10 ล้านคน ได้ทำการทดสอบความสามารถทางดนตรีกับเรา เนื่องจากระบบของเราได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินความสามารถทางดนตรี

ปัจจุบัน ในกว่า 30 ประเทศ/ภูมิภาค ยังคงใช้ระบบการสอบเกรดของ Yamaha