โรงเรียนดนตรี

โรงเรียนดนตรี

คำถามที่พบบ่อย (หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก)

ในชั้นเรียนตัวอย่าง พ่อแม่และลูกๆ จะได้พบกับส่วนต่างๆ ของหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของวิธีการสอน ในการสังเกตการณ์ชั้นเรียน ผู้เข้าร่วมจะได้เห็นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเพื่อเข้าถึงบรรยากาศของชั้นเรียนและเนื้อหาของการเรียนจริงๆ

Junior Music Course ส่งเสริมให้พ่อแม่มีส่วนร่วมเนื่องจากส่งผลอย่างมากต่อเส้นทางการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็ก เด็กเล็กมักจะมีพ่อและแม่เป็นแรงบันดาลใจ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่จึงช่วยจุดประกายให้เด็กเกิดความรักในเสียงดนตรีตั้งแต่แรกเริ่ม การที่พ่อแม่มีส่วนร่วมจะส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความสุข และเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก และยังช่วยให้พ่อแม่สามารถชี้แนะเด็กๆ สำหรับการฝึกฝนที่บ้านได้

Yamaha Music School เน้นพัฒนาการทางดนตรีแบบองค์รวมสำหรับผู้เรียนที่อายุน้อย หลักสูตรของเราประกอบด้วยการ "ฟัง, ร้อง, เล่น, อ่าน และสร้างสรรค์" เพื่อปูพื้นฐานทักษะทางดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างจากโรงเรียนสอนเปียโนอื่นๆ ที่เน้นการอ่านโน้ตและเล่นดนตรีเป็นหลัก แม้จะดูแตกต่างกันในช่วงแรก แต่วิธีการนี้จะช่วยวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเด็กอายุ 6 ถึง 7 ขวบ ซึ่งมีพัฒนาการของปลายนิ้วที่รวดเร็ว เป็นการปูทางไปสู่ทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยม