คำมั่นสัญญาของแบรนด์

คำมั่นสัญญาของแบรนด์ “สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ”

ความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจที่อยู่ในเสียงเพลง ผ่านการเล่นดนตรีหรือเพียงแค่เงี่ยหูฟัง

ที่ Yamaha เราต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน และช่วยให้พวกเขากล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตน อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

แนวคิดการ “สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ” นั้นมุ่งเน้นที่อารมณ์ของเราและสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งก็คือ การแสดงออกและการสร้างความประทับใจ เพื่อให้ตนเองเติบโตในฐานะผู้ฟังและผู้เล่น และเพื่อที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้อื่น

Yamaha มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้คน “สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ” ด้วยเสียงเพลงของเขาเอง

สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ

พลังที่ขับเคลื่อนเรา พลังนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นพบความกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องดนตรีและเมื่อพลังงานและอารมณ์ความรู้สึกที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นนั้นถูกแบ่งปันกับผู้ชม ช่วงเวลาเหล่านี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ เอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ทำให้ค้นพบความงามใหม่ๆ และเกิดมิตรภาพดีๆ ขึ้น

JNR Williams

“ดนตรีช่วยให้ผมได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ ผมเชื่อมาเสมอว่าดนตรีคือวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุด”

Mindi Abair

“ทุกอัลบั้มที่ฉันทำ ฉันพยายามที่จะเอาชนะตัวเอง ซึ่งมันไม่ใช่การแข่งขันกับใคร แต่เป็นการแข่งกับตัวเอง”

2CELLOS

“ดนตรีไม่มีพรมแดน และสามารถแบ่งปันความรักและความเห็นอกเห็นใจให้แก่กันได้ ดนตรีเป็นภาษาสากล ทุกคนสามารถที่จะเข้าใจความหมายและเรายังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านได้อีกด้วย”

สิ่งที่เรามอบให้คุณ

เพื่อสนับสนุนลูกค้าของเราที่ต้องการสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ เรายังคงมุ่งมั่นค้นหานวัตกรรม สนับสนุนผู้ผลิตดนตรีในทุกขั้นตอน และทำให้เกิดวัฒนธรรมทางเสียงและดนตรี

นวัตกรรมที่ก้าวหน้า

เป็นแรงผลักดันสำหรับผู้เล่น

อิทธิพลของเสียงเพลงและดนตรี

Yamaha ส่งเสริมให้ฉัน “สร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำ” ด้วยเสียงเพลงและเสียงดนตรีของฉันเอง