คำมั่นสัญญาของแบรนด์

ช่วงเวลาที่รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจในเสียงและดนตรี ผ่านการเล่นดนตรีหรือเพียงเงี่ยหูฟัง Yamaha ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน และช่วยให้พวกเขากล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตน อารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง

Make Waves

เสียงดนตรีเพียงไม่กี่โน้ตหรือทำนองเพลงง่ายๆ ก็สามารถสร้างพลังที่จุดประกายอารมณ์ร่วมได้แล้ว เสียงเพลงมีศักยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนและโลกรอบๆตัวเรา แนวคิด "Make Waves" นั้นมุ่งเน้นที่อารมณ์ของเราและสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งก็คือ การแสดงออกและการสร้างความประทับใจ เพื่อให้ตนเองเติบโตในฐานะผู้ฟังและผู้เล่น และเพื่อที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้อื่น

Yamaha มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้คน “Make Waves” ด้วยเสียงเพลงของเขาเอง

WAY UP

WAY UP เป็นวิดีโอชุดที่แนะนำให้รู้จักกับอัจฉริยะหน้าใหม่

สำรวจเสียงเพลงของพวกเขาและการสร้างคลื่นลูกใหม่ด้วยดนตรี