บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (“ยามาฮ่า”) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงในการวิเคราะห์สถานะการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อนำเสนอบริการและโฆษณาที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

“เกี่ยวกับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง” นี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้” นี้) หมายถึง คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงที่ใช้ในเว็บไซต์ต่างๆ ที่ยามาฮ่าบริหารจัดการ

ข้อมูลที่ได้รับมาอย่างเสรีผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงไม่รวมถึงข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับข้อมูลสมาชิกที่ได้รับจากยามาฮ่า เช่น บริการต่างๆ สำหรับสมาชิก เป็นต้น ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การบันทึกประวัติการท่องเว็บ การตั้งค่า และอื่นๆ โดยใช้คุกกี้ในอุปกรณ์จะทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องคอยกรอกข้อมูลเดิมซ้ำๆ และให้คุณใช้บริการที่เก็บข้อมูลจากการเข้าใช้บริการครั้งก่อนหน้าได้

 • ยามาฮ่าอาจจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ เป็นต้น เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้ข้อมูลคุกกี้ที่ได้มาจากบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับยามาฮ่า

  นอกจากนี้ บริษัทที่ให้บริการกระจายโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับยามาฮ่าอาจกระจายโฆษณาเกี่ยวกับสถานที่หรือเนื้อหาที่ลูกค้าอาจสนใจโดยใช้ข้อมูลคุกกี้ที่กล่าวถึงข้างต้น

  บริษัทที่ให้บริการกระจายโฆษณาที่มีความสัมพันธ์กับยามาฮ่าแต่ละแห่งบริหารและจัดการข้อมูลคุกกี้ที่ยามาฮ่าและบริษัทแต่ละแห่งส่งผ่าน โดยปฏิบัติตามตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทแต่ละแห่งกำหนด

 • ยามาฮ่าอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรือเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริษัทที่ยามาฮ่านำเสนอ โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงสถานะการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (สถานะการเข้าถึง การเข้าชม (traffic) การจัดเส้นทาง (routing) และอื่นๆ)

  บริษัทอาจส่งข้อมูลให้บริษัทที่จัดหาเครื่องมือวิเคราะห์ที่ยามาฮ่าใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

เกี่ยวกับคุกกี้

ยามาฮ่าใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรแทนที่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจัดเก็บในอุปกรณ์ของคุณผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์นี้และซอฟต์แวร์ในการท่องอินเทอร์เน็ตของคุณ (เบราว์เซอร์ของคุณ) ขณะเข้าชมเว็บไซต์นี้ การใช้ตัวอักษรที่เขียนในคุกกี้จะทำให้ยามาฮ่านำเสนอบริการและเนื้อหาที่เหมาะสมให้คุณได้ดียิ่งขึ้น

การปิดการใช้งานคุกกี้

คุกกี้จะคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะลบออก หรือครบตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้

ในเรื่องการส่งผ่านและการจัดเก็บคุกกี้ คุณอาจตั้งเบราว์เซอร์ล่วงหน้าเพื่อให้แสดงว่าเว็บไซต์นั้นใช้คุกกี้หรือเพื่อปฏิเสธการรับคุกกี้ได้ โปรดสังเกตว่าระบบอาจจำกัดการใช้งานฟังก์ชั่นบางประการที่อาจใช้ในบางเว็บไซต์ได้ (รวมถึงเว็บไซต์นี้) หากตั้งค่าเบราว์เซอร์ไม่ให้ใช้คุกกี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้ที่ฟีเจอร์ “ช่วยเหลือ” บนเบราว์เซอร์

เกี่ยวกับบีคอน

เว็บบีคอน (หรือที่เรียกว่า pixel tags หรือ clear GIFs) หมายถึงกราฟิกที่ไม่ได้มีไว้สำหรับลูกค้า ลิงก์เพื่อการติดตาม และ/หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงรวมถึงรหัสการเขียนโปรแกรมหลายบรรทัดซึ่งอาจฝังตัวอยู่ในเว็บไซต์ของยามาฮ่าหรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยส่วนใหญ่แล้ว เทคโนโลยีนี้ใช้ร่วมกับคุกกี้เพื่อวิเคราะห์สถิติ นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมในเว็บไซต์ ตลอดจนการส่งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับอีเมลที่ได้รับและเปิดอ่าน และตรวจสอบว่าได้มีการตอบกลับคำถามที่พบในอีเมลแล้ว

การปิดการใช้งานบีคอน

หากมีบีคอนรวมอยู่ในเนื้อหาออนไลน์ คุณอาจปฏิเสธบีคอนได้โดยการปิดการใช้งานคุกกี้ของแต่ละบริการตามที่ระบุด้านล่าง โดยทั่วไปแล้ว คุณอาจปิดการใช้งานบีคอนในอีเมลได้หากไม่ดาวน์โหลดรูปภาพที่รวมอยู่ในข้อความที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้วิธีนี้ขึ้นอยู่กับวิธีทำงานของซอฟต์แวร์อีเมลของคุณ ดังนั้น ในบางกรณี อาจใช้วิธีนี้ปิดการใช้งานบีคอนไม่ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดระงับการจัดการการกระจายจดหมายข่าวดีเมลที่สมัครไว้เอง

รายชื่อบริษัทที่ให้บริการกระจายโฆษณาหลักที่มีความสัมพันธ์กับยามาฮ่าและวิธีระงับการกระจายข้อมูล

ชื่อบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ วิธีการระงับการกระจายข้อมูล
Google LLC https://policies.google.com/technologies/ads https://adssettings.google.com/authenticated
Facebook, Inc. https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences https://www.facebook.com/ds/preferences/edit/

เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมในช่องทางออนไลน์หลักที่มีความสัมพันธ์กับยามาฮ่าและวิธีระงับการกระจายข้อมูล

ชื่อเครื่องมือวิเคราะห์ รายละเอียด วิธีระงับการกระจายข้อมูล
Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Yamaha จะใช้ฟังก์ชันการโฆษณาของ Google Analytics ดังต่อไปนี้

 • การรายงานข้ามแพลตฟอร์ม (Cross Platform Reporting)
 • การปรับปรุงการตลาด (Remarketing) ด้วย Google Analytics
 • การรายงานโฆษณา (Advertising Reporting Features)
 • การใช้ข้อมูลทางประชากรศาสตร์และความสนใจ (Demographics and Interests)

Yamaha ใช้ Google Signals ซึ่งเป็นฟังก์ชันเสริมของ Google Analytics ที่เปิดให้สามารถติดตามข้ามอุปกรณ์ซึ่งหมายความว่าหากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชี Google แล้ว Google จะสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งาน (โดยเฉพาะการเข้าชมข้ามอุปกรณ์) แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ตาม หากคุณได้เปิดใช้งานการตั้งค่า "โฆษณาส่วนบุคคล" ในบัญชี Google ของคุณ ระบบของ Google จะประมวลผลข้อมูลเพื่อจุดประสงค์นี้

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook pixel https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.facebook.com/ds/preferences/edit/
Firebase https://www.google.com/policies/privacy/partners/ คุณสามารถหยุดการแบ่งปันข้อมูลได้จากหน้าจอ “การตั้งค่า” จากแอปพลิเคชันบนมือถือ
Treasure Data https://www.treasuredata.com/privacy/ โปรดอ่าน “การปิดใช้งานคุกกี้” ด้านบนและตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่ให้ใช้คุกกี้

เทคโนโลยีอื่นที่ใช้ในการกระจายและการได้มาซึ่งข้อมูล

เราจะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ในกรณีที่จำเป็นต่อบริการที่ผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ให้บริการ

 • การเชื่อมต่อกับการสื่อสารไร้สายบลูทูธ

  มีการใช้ฟังก์ชั่นการสื่อสารไร้สายบลูทูธของอุปกรณ์เพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับการสื่อสารผ่านบลูทูธ

 • การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเพลงบนอุปกรณ์

  ผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์บางประเภทเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเพลงในอุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์แสดงรายชื่อ เล่น และแก้ไขรายชื่อเพลงในอุปกรณ์ได้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง

  ยามาฮ่าอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยใช้ GPS หรือเทคโนโลยีอื่นที่ติดตั้งอยู่ในผลิตภัณฑ์