ปล่อยเฟิร์มแวร์ RIVAGE PM V5.01 และ RIVAGE PM Editor V5.0.1

แก้ไขปัญหาบางอย่าง

Steinberg WaveLab Cast เป็นชุดซอต์แวร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่

Yamaha และ Steinberg ขอมอบ WaveLab Cast เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะมาพร้อมกับซีรีส์ AG

Yamaha L3 Switch SWX3220 / L2 Switch SWX2320

เฟิร์มแวร์ใหม่ของ SWX3220, SWX2320, SWR2310, SWR2311P-10G พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

[คุณสมบัติใหม่ๆ] รองรับ IP Address ที่เป็นนามแฝง, ฟังก์ชั่น Schedule และเว็บคอนโซลได้แล้ว