Yamaha ได้แสดงการสนับสนุนคำแนะนำของ TCFD และยังได้รับการรับรองเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก SBT Initiative

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของแผนการจัดการระยะกลาง "Make Waves 1.0" ของ Yamaha Group ที่ได้ประกาศไปเมื่อเดือนเมษายน 2562 คือ "การมีส่วนร่วมในสังคมผ่านธุรกิจของเรา" ด้วยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ไม้อย่างยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) Yamaha มีความมุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่กำหนดโดย UN

Social Media