อาจารย์อมรศักดิ์ ปราบภัย

ภาควิชาป๊อบปูล่ามิวสิค สถาบันดนตรียามาฮ่า

ฝึกอบรมครู, กรรมการสอบนักเรียน หลักสูตรป๊อบปูล่ามิวสิค โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ

ด้านการศึกษา

● ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านยามาฮ่า

● อบรมระบบ Yamaha Music Education System โดยตรงกับ Mr.Keiichi Nagata ผู้เขียนหลักสูตร Drum Textbook

● อบรมระบบ Yamaha Examination System โดย Yamaha Music Foundation รวมถึงได้ผ่านการรับรองจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวัดระดับ Yamaha Grade Examination

ผลงานด้านอื่นๆ

● วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รายการแข่งขันระดับประเทศ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 6-8

● จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ MID : Men In Drum ร่วมกับอาจารย์อริญชย์ ปานพุ่ม

● เรียบเรียงกลองเเละร่วมเเสดงกับเพลง “แสงของดวงตะวัน” โปรเจ็ค GMM GRAMMY และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงบันทึกเสียงกลอง ให้กับศิลปิน เช่น ธีร์ ไชยเดช , Save Da last Piece เเละ Mole The Explosion

● เข้าร่วมแสดงในตำแหน่งกลองใน Music Festival ในประเทศ เช่น Chiangmai Street Jazz Festival และ Khao-Yai Jazz Festival เป็นต้น