ดร.ณัฐพร ผกาหลง

หัวหน้า วิชาไวโอลิน สถาบันดนตรียามาฮ่า

ฝึกอบรมครู กรรมการสอบนักเรียน หลักสูตรไวโอลิน โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ

ด้านการศึกษา:

● ปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● หลักสูตร Junior Music Course (JMC), อิเล็กโทน และเปียโน, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

● Yamaha Grade 4

ด้านยามาฮ่า

● ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาไวโอลิน “Junior Violin Course” (JVC) รวมถึงได้พัฒนาแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านโน้ตและเทคนิคการเล่นไวโอลิน ภายใต้ชื่อหนังสือ “Violin My First Sight” เพื่อใช้ในโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เครือข่ายทั่วประเทศ

● ได้รับประกาศนียบัตรระดับสูง (Yamaha Fundamental Grade 4, Yamaha Electone และ Piano Performance Grade 5) และได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบยามาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น โดย  Yamaha Music Foundation รวมถึงได้ผ่านการรับรองจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวัดระดับ Yamaha Grade Examination

ผลงานอื่น ๆ

● บทประพันธ์ซิมโฟนิกแรปโซดี จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำหรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา โดยผลงานการประพันธ์นี้ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

● ผลงานอัลบั้มเดี่ยวไวโอลิน บทเพลงบรรเลงลูกกรุงกับเปียโน โดย อาจารย์หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม, เป็นนักไวโอลินรายการเวทีเพลงเพราะ (The Golden Song) ช่อง One 31, รายการหน้ากากนักร้อง (The Mask Singer) ในตำแหน่งนักไวโอลินวงจักรวาลแบนด์ แสดงคอนเสิร์ตกับศิลปินต่างๆ อาทิเช่น เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์, หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม, เสก โลโซ, วิชัย ปุญญยันต์ (วง Pink Panther), ชรินทร์ นันทนาคร, อรวี สัจจานนท์, นนทิยา จิวบางป่า ฯลฯ

● อดีตสมาชิกวง Thailand Philharmonic Orchestra (2549), Bangkok Symphony Orchestra (2545), Chulalongkorn Symphony Orchestra (2544-2548), Thai Youth Orchestra (2541 – 2544) และ The College of Dramatic Arts (2541-2543)

● อาจารย์พิเศษวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา