อาจารย์พัทธ์ธีรา สุตัณฑวิบูลย์

ผู้จัดการสถาบันดนตรียามาฮ่า

ดูแลภาพรวมด้านการศึกษาดนตรีในระบบโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เป็นกรรมการสอบเกรด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับ Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่นและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น Yamaha International Highlight Concert และ Junior Original Concert เป็นต้น.

ด้านการศึกษา

● Certificate of Foundation of Music Therapy, University of Roehampton, กรุงลอนดอน, สหราชอาณาจักร

● ปริญญาโท Master of Science in Music Mind and Brain, Goldsmiths, University of London สหราชอาณาจักร

● ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เอกการแสดงเปียโนและการประพันธ์เพลง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● หลักสูตร Junior Music Course (JMC), Junior Special Advance Course, Special Advance Course, เปียโน, อิเล็กโทน และกลอง, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

● Advanced Certificate in Yamaha Grade 4

ด้านยามาฮ่า

● อบรมเชิงปฏิบัติการกับ Yamaha Corporation Japan ในงาน Asia Pacific Junior Original Concert 2017 ประเทศญี่ปุ่น

● รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ประเภทเปียโน ในปี 2004, 2008 และ 2010

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Asia Electone Festival 2007

● ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดงผลงานประพันธ์เพลง ในงาน Asia Oceania Junior Original Concert 2004 ณ Esplanade Hall ประเทศสิงคโปร์ และได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Thailand Junior Original Concert 2000-2009

ผลงานด้านอื่น ๆ

● วิทยากรรับเชิญพิเศษ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● งานวิจัยทางวิชาการ “How well people can predict their liking? Predicting future liking of aesthetic and non-aesthetic stimuli”

● เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับสถาบันต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ เช่น Performing Arts Medicine จาก University College London, Creative Music for Young Children จาก Guildhall School of Music and Drama, Foundation of Dalcroze Method จากสถาบัน Dalcroze, Sound of Intent Framework for Autism จาก Soundabout Education Centre และ Community Music Practice: Working with people with dementia and disabled people จาก Goldsmiths, University of London เป็นต้น

● Exhibition Award (Piano Performance) ปี 2009 จากการสอบได้คะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากสถาบัน Trinity Guildhall ประเทศอังกฤษ และสอบผ่านระดับ Advanced Certificate จาก Trinity College London