อาจารย์คคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์

ภาควิชาอิเล็กโทน สถาบันดนตรียามาฮ่า

ฝึกอบรมครู กรรมการสอบนักเรียน หลักสูตรอิเล็กโทน โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ

ด้านการศึกษา:

● ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม เอกการแสดงเปียโน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

● หลักสูตร Electone และ Piano, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

● Advanced Certificate Yamaha Grade 4

ด้านยามาฮ่า:

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท Electone Solo รุ่นทั่วไปในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2008

● ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆและมีผลงานมากมายทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิเช่น Asia-Pacific Junior Original Concert, Asia-Pacific Electone Festival และ Yamaha Electone Concours เป็นต้น

ผลงานด้านอื่น ๆ

● รางวัลรองชนะเลิศการประพันธ์เพลง ในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 2014

● ร่วมงานกับกลุ่ม IMA ในตำแหน่งมือคีย์บอร์ดวง Princess มีผลงานเพลง อาทิเช่น เพลง Princess, เธอไม่เคยรู้, เธอใจร้าย

● ร่วมงานกับค่ายเพลง Music Factor ในตำแหน่งมือคีย์บอร์ดวง BAE มีผลงานเพลง “ของมันต้องมี” รวมถึงมีผลงานเพลง Cover ต่างๆ ออกมาอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับสินเจริญบราเธอส์อยู่บ่อยครั้ง

● ปัจจุบันเป็นสมาชิกวง Cheekypuns ค่ายเพลง Music Factor (ตำแหน่งมือคีย์บอร์ดและนักร้องนำ)