อาจารย์อาภานุช ยุทธวงศ์

ภาควิชาเปียโน สถาบันดนตรียามาฮ่า

อบรมครู กรรมการสอบนักเรียน หลักสูตรเปียโน โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ทั่วประเทศ 

ด้านการศึกษา

● ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ภาควิชาดุริยางคศิลป์ เอกการแสดงเปียโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● หลักสูตร Junior Music Course (JMC), JSAC และ Electone, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า

● Advanced Certificate Yamaha Grade 4

ด้านยามาฮ่า

● แสดงบทประพันธ์เพลง “Maya Mantra” สำหรับ Electone ในงาน International Junior Original Concert (IJOC) ในปี 2008 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

● รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขัน Asia Electone Festival 2008 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

● รางวัลชนะเลิศจากการประกวด Yamaha Thailand Music Festival ปี 2004, 2006 และ 2008