ส่วนสนับสนุน

ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์คีย์บอร์ดดิจิตอล [Rec'n'Share สำหรับ Android เวอร์ชั่น 2.0.0]

เรายืนยันว่าได้เกิดจุดบกพร่องขึ้นกับ Rec'n'Share สำหรับ Android เวอร์ชั่น 2.0.0 ซึ่งสัญญาณรบกวนนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่บันทึก/เล่นกับคีย์บอร์ดดิจิตอล 6 รุ่น

ปัญหาเกี่ยวกับ iOS / iPad OS 15 [DTX MULTI-12 TOUCH]

เราได้รับรายงานถึงปัญหาในเวอร์ชั่น 15 ของ iOS และ iPad OS ว่าแอปไม่สามารถตรวจพบเครื่องดนตรีของ Yamaha ได้ในบางครั้งหลังทำการเชื่อมต่อ USB

การอัปเดทเฟิร์มแวร์สำคัญสำหรับแอมป์กีต้าร์ THR10II Wireless/แอมป์กีต้าร์ THR30II Wireless ของ Yamaha

Yamaha ทราบดีถึงปัญหาความร้อนสูงเกินไปซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสี่ครั้งในระหว่างการชาร์จอุปกรณ์ไร้สายรุ่น Relay G10, Relay G10S และ Relay G10T ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Line 6 ที่สามารถใช้งานร่วมกับแอมป์กีต้าร์ THR ได้.

HDMI ที่รองรับตัวรับสัญญาณ AV, อุปกรณ์เกมมิ่งรุ่นใหม่ๆ

มีการระบุว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับสัญญาณภาพบางอย่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น 4K/120Hz จากแหล่งสัญญาณที่เลือก ทำให้ภาพและเสียงที่ส่งผ่านเครื่องรับสัญญาณ AV หายไป