ส่วนสนับสนุน

การอัปเดทเฟิร์มแวร์สำคัญสำหรับแอมป์กีต้าร์ THR10II Wireless/แอมป์กีต้าร์ THR30II Wireless ของ Yamaha

Yamaha ทราบดีถึงปัญหาความร้อนสูงเกินไปซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสี่ครั้งในระหว่างการชาร์จอุปกรณ์ไร้สายรุ่น Relay G10, Relay G10S และ Relay G10T ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Line 6 ที่สามารถใช้งานร่วมกับแอมป์กีต้าร์ THR ได้.