การอัปเดทเฟิร์มแวร์สำคัญสำหรับแอมป์กีตาร์ THR10II Wireless/แอมป์กีตาร์ THR30II Wireless ของ Yamaha

Yamaha ทราบดีถึงปัญหาความร้อนสูงเกินไปซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสี่ครั้งในระหว่างการชาร์จอุปกรณ์ไร้สายรุ่น Relay G10, Relay G10S และ Relay G10T ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Line 6 ที่สามารถใช้งานร่วมกับแอมป์กีตาร์ THR ได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไป Line 6 จึงได้แก้ปัญหาด้วยการอัปเดทเฟิร์มแวร์ของผลิตภัณฑ์ตระกูล Relay G10 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ THR ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการอัปเดทเฟิร์มแวร์ด้านล่างนี้

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือจากคุณ เราขอความร่วมมือจากคุณในการทำตามขั้นตอนการอัปเดทเฟิร์มแวร์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงมาตรการความปลอดภัยและคงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์

แอมป์กีตาร์ THR10II Wireless

แอมป์กีตาร์ THR30II Wireless

ขั้นตอนในการอัปเดทเฟิร์มแวร์

1. ยืนยันเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ THR

2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ “THR Remote” สำหรับ Win/Mac OS

3. อัปเดทเฟิร์มแวร์ THR

4. อัปเดทเฟิร์มแวร์ Line 6 รุ่น Relay G10T

รายละเอียดของขั้นตอนการอัปเดทเฟิร์มแวร์

1. ยืนยันเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ THR

<ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามหากอุปกรณ์ THR ของคุณมีรูปทรงกลมอยู่ใต้อุปกรณ์ตามที่แสดงด้านล่างนี้>

⇒ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 และ 4

<ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามหากอุปกรณ์ THR ไม่มีรูปทรงกลม>

⇒ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2, 3 และ 4

* หากคุณยังไม่มี Line 6 รุ่น Relay G10T โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อความปลอดภัยหากอุปกรณ์ THR ของคุณไม่มีรูปทรงกลม

2. ติดตั้งซอฟต์แวร์ “THR Remote” สำหรับ Win/Mac OS

โปรดไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Yamaha และดาวน์โหลด “THR Remote” เวอร์ชั่นล่าสุดของ Win/Mac OS (เวอร์ชั่น 1.1.0 หรือใหม่กว่านั้น)

เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดของ Yamaha โปรดคลิกที่นี่

3. อัปเดทเฟิร์มแวร์ THR

เชื่อมต่ออแดปเตอร์ AC เข้ากับ THR

ตั้งค่าอุปกรณ์ THR ไปที่ “เปิด”

เชื่อมต่อ THR เข้ากับ (คอมพิวเตอร์ Win/Mac) ของคุณผ่านสาย USB 2.0

โปรดใช้สาย USB 2.0 (Type A – Type B) ตามที่แสดงด้านล่างนี้

เปิดแอปพลิเคชัน THR Remote ตามที่แสดงด้านล่างนี้ รอให้แอมป์ THR-II ซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และค้นหาการอัปเดทเฟิร์มแวร์ที่มีให้บริการ

คุณจะเห็นหน้าต่างด้านล่างนี้ปรากฏขึ้น ขณะนี้ THR-II อยู่ในสถานะพร้อมสำหรับเริ่มการอัปเดทเฟิร์มแวร์

คลิก “เริ่มการอัปเดท”

ก่อนที่การอัปเดทจะเริ่มขึ้น การตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คลิก “ตกลง”

กดปุ่ม TAP/TIME และ USERMEMORY1 พร้อมกันในขณะที่ THR เปิดอยู่

การอัปเดทเฟิร์มแวร์จะเริ่มขึ้น โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที

คุณจะเห็นการแจ้งเตือนด้านล่างนี้เมื่อการอัปเดทเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์

คลิก “ตกลง”

เมื่อการอัปเดทเฟิร์มแวร์ THR เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าอุปกรณ์ THR ไปที่ “เปิด” อีกครั้ง

หลังจากที่เครื่องปิดแล้วเปิดใหม่แล้ว หน้าต่างด้านล่างจะปรากฏขึ้น คลิก “เรียกคืนการตั้งค่าล่วงหน้า” เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าที่ตั้งไว้

คลิก “ตกลง” เมื่อหน้าต่างด้านล่างซึ่งระบุว่า “เรียกคืนการตั้งค่าล่วงหน้า” สำเร็จปรากฏขึ้น

ขั้นตอนนี้จะเป็นการทำให้การอัปเดทเฟิร์มแวร์ THR-II สมบูรณ์

4. อัปเดทเฟิร์มแวร์เครื่องส่งสัญญาณ Line 6 รุ่น Relay G10

เชื่อมต่ออแดปเตอร์ AC เข้ากับ THR

ตั้งค่าอุปกรณ์ THR ไปที่ “เปิด”

เชื่อมต่อ THR เข้ากับ (คอมพิวเตอร์ Win/Mac) ของคุณผ่านสาย USB 2.0

โปรดใช้สาย USB 2.0 (Type A – Type B) ตามที่แสดงด้านล่างนี้

เสียบเครื่องส่งสัญญาณ G10 เข้ากับช่องต่อสัญญาณเข้า THR ตามที่แสดงด้านล่างนี้

เปิดแอปพลิเคชัน THR Remote ตามที่แสดงด้านล่างนี้ รอให้แอมป์ THR-II ซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และค้นหาการอัปเดทเฟิร์มแวร์ที่มีให้บริการ

หากตรวจพบ Relay G10T เวอร์ชั่นเก่า คุณจะเห็นหน้าต่างด้านล่างนี้ปรากฏขึ้น คลิกปุ่มเริ่มการอัปเดท เพื่ออัปเดท Relay G10T ของคุณ

ก่อนที่การอัปเดทเฟิร์มแวร์จะเริ่มขึ้น การแจ้งเตือนด้านล่างจะปรากฏขึ้น โปรดอ่านข้อตกลงในการอัปเดทเครื่องส่งสัญญาณ Line 6 รุ่น Relay G10 หากคุณยอมรับข้อตกลงดังกล่าว โปรดคลิก “ยอมรับ”

การอัปเดทนี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

*เปลี่ยนอัลกอริทึมการชาร์จ G10T เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

* ส่งหมายเลขประจำเครื่องที่อยู่ใน G10T ของคุณไปยังบริษัท Yamaha Guitar Group, Inc. (ต่อจากนี้จะเรียกว่า YGG)

* อนุญาตให้ YGG ใช้ที่อยู่ IP ของคุณเพื่อตรวจหาประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำเครื่องนั้น

Yamaha จะถือว่าหมายเลขประจำเครื่องแต่ละหมายเลขที่อยู่ใน G10T เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน Yamaha และ YGG จะใช้หมายเลขประจำเครื่องแต่ละหมายเลขที่อยู่ใน G10T ในการคำนวณจำนวนอุปกรณ์ G10T ที่อัปเดทแล้วเท่านั้น

โปรดอย่าถอดเครื่องส่งสัญญาณ G10 ออกจาก THR-II จนกว่าการอัปเดทเฟิร์มแวร์จะเสร็จสมบูรณ์

กดปุ่ม TAP/TIME และ USERMEMORY1 พร้อมกันในขณะที่ THR เปิดอยู่

หน้าต่างด้านล่างจะปรากฏขึ้นระหว่างทำการตั้งโปรแกรมใหม่ คลิก “ตกลง”

ขณะที่เครื่องส่งสัญญาณ Relay G10 อยู่ในขั้นตอนการอัปเดท ไฟ LED ของ Relay G10T จะเป็นสีแดง

ห้ามถอด Relay G10T ออกจากช่องต่อสัญญาณเข้าจนกว่าการอัปเดทเฟิร์มแวร์จะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อการอัปเดทเฟิร์มแวร์ THR เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าอุปกรณ์ THR ไปที่ “เปิด” อีกครั้ง

คุณจะเห็นการแจ้งเตือนด้านล่างนี้เมื่อการอัปเดทเฟิร์มแวร์เสร็จสมบูรณ์

คลิก “ตกลง”

ซึ่งจะเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการอัปเดทเฟิร์มแวร์โดยสมบูรณ์