ติดต่อเรา

เกี่ยวกับสินค้า

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด  มีความยินดีที่จะตอบคำถาม / ข้อสงสัยของท่าน  ทั้งก่อนการเลือกซื้อสินค้าและบริการหลังการขาย 
กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการติดต่อ จากตัวเลือกทางด้านล่างนี้ 

 

เกี่ยวกับโรงเรียนดนตรี

สำหรับสถาบันดนตรียามาฮ่าและโรงเรียนดนตรีสยามกลการ  หากท่านคำถาม / ข้อสงสัยใดๆ    กรุณาติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   (Thai Language)

Inquiry Inquiry   (English Language)

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนดนตรีสยามกลการใกล้บ้านท่าน  โปรดดูที่ "สาขาโรงเรียนดนตรี"

 

เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัญชี

เรายินดีที่จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัญชี กรุณากรอกและส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   (Thai Language)

Inquiry Inquiry   (English Language)

 

เกี่ยวกับข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

สำหรับนักวิจัยด้านความปลอดภัย: หากคุณตรวจพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดรายงานโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์มรายงาน

 

เกี่ยวกับสยามดนตรียามาฮ่า

บริษัท  สยามดนตรียามาฮ่า  จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 891/1  อาคารสยามกลการ  ชั้น 3, 4, 15  และ 16  ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
โทร.  (02) 215-2626-39
แฟกซ์.  (02) 216-2082-83,  (02) 216-2049
 

สถาบันดนตรียามาฮ่า 
เลขที่ 891/1  อาคารสยามกลการ  ชั้น 15  ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
โทร.  (02) 215-2626-39  ต่อ 1201 
แฟกซ์.  (02) 216-2016
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์  :  08:30 น. - 17:30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  :  ปิดทำการ


ศูนย์บริการเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงยามาฮ่า
เลขที่ 891/1  อาคารสยามกลการ  ชั้น 3  ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330
โทร.  (02) 215-2626-39  ต่อ 1237, 1238 (บริการปรับตั้งเสียงอะคูสติกเปียโน)
โทร.  (02) 215-2626-39  ต่อ 1501, 1502 (บริการปรับตั้งเสียงอิเล็กทรอนิกส์เปียโน, เครื่องเสียง และบริการอะไหล่)
แฟกซ์.  (02) 216-2028
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์  :  08:30 น. - 17:30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์  :  ปิดทำการ


แผนที่

map.gif