เงื่อนไขการรับประกัน

ใบเสร็จ

Warranty Conditions

1. บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด รับประกันสินค้าจะปลอดจากความชำรุดบกพร่องภายใต้การใช้งานปกติ

หรือรับประกันสินค้าว่าจะปราศจากความชำรุดบกพร่องจากโรงงานผลิต ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

โดยนับจากวันที่ซื้อตามวันที่แสดงในต้นฉบับของใบเสร็จที่ซื้อสินค้า

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเว้น การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุ ดังนี้ต่อไปนี้

 • 2.1 หมายเลขเครื่องของสินค้าถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือฉีกขาด และใบรับประกันสินค้าไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือถูกแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • 2.2 ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมการติดตั้งหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม
 • 2.3 ความเสียหายที่ผิดปกติอันเกิดจากของเหลวหกใส่สินค้า หรือสัตว์และแมลงเข้าไปในสินค้า
 • 2.4 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
 • 2.5 ความเสียหายตามอายุใช้งาน เช่น รอยขูดขีด รอยแตก รอยกระแทก รอยเปรอะเปื้อน รอยขึ้นสนิม บนส่วนประกอบภายนอกของสินค้า
 • 2.6 ส่วนประกอบหรืออะไหล่ซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
  และ /หรือศูนย์บริการที่มิได้รับการแต่งตั้ง
 • 2.7 สินค้าที่เป็นตัวสาธิต และสินค้าที่ขายตามสภาพที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามที่ฝ่ายขายได้แจ้งไว้
 • 2.8 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการนำสินค้าเข้ารับประกันที่ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการแต่งตั้ง หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ

3. โปรดแสดงหลักฐานการลงทะเบียนในระบบ SIAM MUSIC MEMBERS หรือ

ใบรับประกันสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าในการขอรับประกันสินค้าซึ่งมีหมายเลขเครื่องที่ตรงกันเท่านั้น

4. การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ซื้อจาก บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

5. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะส่วนประกอบภายในเท่านั้น ไม่รวมส่วนประกอบที่เป็นไม้และพลาสติกและรอยขีดข่วนบนส่วนประกอบภายนอก

ลงทะเบียนการรับประกันสินค้าออนไลน์

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด เสนอที่จะขยายระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือน

 • กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การรับประกันสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ระบุในใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
 • หากไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทาง e-warranty ท่านสามารถแสดงบัตรรับประกันตัวจริง และใบเสร็จได้เพื่อรับบริการ ณ ศูนย์บริการหลังการขาย ในระยะการรับประกันปกติ
 • การขยายระยะเวลาการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขพิเศษ สงวนไว้สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทาง e-warranty เท่านั้น
 • บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการรับประกันสินค้าในทุกๆกรณีหากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นั้นเป็นเท็จ
ข้อมูลการรับประกันแต่ละประเภทสินค้า
กลุ่มสินค้า ประเภทสินค้า เงื่อนไข
เปียโน เปียโนอคูสติกทุกรุ่น ระยะเวลารับประกัน 5 ปี
เปียโนไฟฟ้า รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
ดุริยางค์ เครื่องลมไม้, เครื่องลมทองเหลือง, เครื่องเพอร์คัชชัน รับประกัน 1 ปี
เวโนวา, ขลุ่ย, เปียนิกา และ เครื่องสายอคูสติก ไม่รับประกัน
ไซเลนท์ไวโอลิน, ไซเลนท์วิโอลา, ไซเลนท์เชลโล, ไซเลนท์ดับเบิลเบส, HD-300, ดิจิตอลแซกโซโฟน รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
ไวโอลินไฟฟ้า, วิโอลาไฟฟ้า, เชลไฟฟ้า, ดับเบิลเบสไฟฟ้า รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
คอมโบ้ กีต้าร์โปร่ง ไม่รับประกัน
กีต้าร์และเบสที่มีภาคไฟฟ้า รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
(ไม่รับประกันสายกีต้าร์)
ตู้แอมป์ รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
(ไม่รับประกันดอกลำโพง)
คีย์บอร์ด รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
ซินธิไซเซอร์ รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคไฟฟ้า
กลองอคูสติกทุกรุ่น ไม่รับประกัน
กลองไฟฟ้าทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี เฉพาะโมดูลกลอง
มัลติเอฟเฟค รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเสียงพีเอ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ
ลำโพงแบบมีภาคขยาย รับประกัน 1 ปี เฉพาะภาคขยาย (จากการใช้งานปกติ)
ตู้ลำโพงและดอกลำโพง ไม่มีการรับประกัน
เครื่องเสียงบ้าน สินค้าเครื่องเสียงบ้าน รับประกัน 1 ปี จากการใช้งานปกติ