ประกาศสำคัญ: ปัญหาเกี่ยวกับ iOS / iPad OS 15 [DTX MULTI-12 TOUCH]

เราได้รับรายงานถึงปัญหาในเวอร์ชั่น 15 ของ iOS และ iPadOS ว่าแอปไม่สามารถตรวจพบเครื่องดนตรีของ Yamaha ได้ในบางครั้งหลังทำการเชื่อมต่อ USB

หากคุณประสบปัญหานี้ในเวอร์ชั่น 15.0 ถึง 15.3 ของ iOS และ iPad OS โปรดปิดเครื่อง iPhone/iPad ของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จะทำให้แอปตรวจพบเครื่องดนตรีของคุณได้ตามปกติ

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2022 iOS และ iPad OS เวอร์ชั่น 15.4 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป DTX MULTI-12 Touch ได้ ซึ่งเราได้ส่งรายงานไปยัง Apple แล้ว

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นชั่วคราว

DTX MULTI-12 TOUCH

DTXM12 Touch เป็นแอปเฉพาะสำหรับ iPad ที่สนับสนุนการแสดงของมือกลองและผู้เล่นเพอร์คัสชั่นที่ใช้งาน DTX-MULTI12 บนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ