ประกาศสำคัญ: ปัญหาเกี่ยวกับ iPad OS 15 [DTXM12 TOUCH]

เราได้รับรายงานถึงปัญหาในเวอร์ชั่น 15 ของ iPadOS ว่าแอปไม่สามารถตรวจพบเครื่องดนตรีของ Yamaha ได้ในบางครั้งหลังทำการเชื่อมต่อ USB

หากคุณประสบปัญหานี้ โปรดอัพเดตเฟิร์มแวร์ DTX-MUITI 12 ของคุณเป็นเวอร์ชั่น Version 1.11 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า

DTXM12 TOUCH

DTXM12 Touch เป็นแอปเฉพาะสำหรับ iPad ที่สนับสนุนการแสดงของมือกลองและผู้เล่นเพอร์คัสชั่นที่ใช้งาน DTX-MULTI12 บนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ