ประกาศสำคัญ: เกี่ยวกับจุดบกพร่องเมื่อเชื่อมต่อเครื่องดนตรีที่รองรับผ่าน Bluetooth เข้ากับแอป Chord Tracker ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ Android 13 [เวอร์ชั่น Android ของ Chord Tracker]

เราได้รับรายงานว่าจุดบกพร่องที่พบคือไม่สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้จนกว่าจะรีสตาร์ตเครื่องดนตรีเมื่อเชื่อมต่อเครื่องดนตรีที่รองรับ Chord Tracker ผ่าน Bluetooth เข้ากับแอป Chord Tracker ที่ติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Android 13 และดำเนินการต่อไปนี้

การทำงานที่เกิดจุดบกพร่องขึ้น:

1. เมื่อคุณย่อแอป Chord Tracker ไว้บนพื้นหลัง แล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นพื้นหน้า

2. เมื่อคุณรีสตาร์ตแอป Chord Tracker

หากเกิดจุดบกพร่องขึ้น ให้รีสตาร์ทเครื่องดนตรี จากนั้นลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งจากแอป Chord Tracker เพื่อแก้ไขปัญหานี้

เราได้รับการยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสาย USB และเมื่อเชื่อมต่อเครื่องดนตรีเข้ากับแอป Chord Tracker ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ Android 12 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า เราได้ติดต่อกับ Google เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2022 เพื่อขอให้แก้ไขปัญหานี้

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้คุณอดทนรอจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

แอป Chord Tracker

Discover the chords in audio tracks instantly with the Yamaha Chord Tracker app! * Chord Tracker Android is now available at Google Play.