การวิจัยและพัฒนา

ขั้นตอนการทำกีต้าร์ของ Yamaha เริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าที่วัตถุดิบจะส่งถึงโรงงาน เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรและจัดหาไม้ ตลอดจนวัสดุอื่นๆ ทั้งหมด แต่ความแตกต่างของ Yamaha ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ทรัพยากรและเครื่องไม้เครื่องมือที่ Yamaha ทุ่มเทให้กับงานวิจัยและพัฒนาขั้นพื้นฐานมีจำนวนมากยิ่งกว่าสิ่งที่ผู้ผลิตกีต้าร์หลายรายใช้ในการผลิตจริง ด้วยความทุ่มเทในงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องย้อนไปหลายสิบปี ทำให้บริษัทมีคลังประสบการณ์และความรู้มหาศาล ทำให้เราสร้างสรรค์คุณสมบัติและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้นักกีต้าร์ค้นพบความแตกต่างได้อย่างแท้จริง แม้ฝีมือที่สั่งสมมาจะยังเป็นเสาหลักในงานผลิตกีต้าร์ของเรา แต่การวิจัยสิ่งใหม่ๆ และการปรับปรุงวัสดุที่ใช้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนฝีมือของเราไปข้างหน้า

ไม้ของ Yamaha ไม่ได้เป็นแค่ไม้

การจัดเตรียมไม้ทำกีต้าร์ชั้นดีเพื่อรังสรรค์คุณภาพชั้นเลิศเป็นงานที่ต้องอาศัยฝีมือและเทคนิคเฉพาะที่เกือบเรียกได้ว่าเป็นความเร้นลับ แต่เพราะเราเป็นผู้ผลิตกีต้าร์ระดับโลก Yamaha จึงต้องเข้าใจที่มาของคุณสมบัติและการตอบสนองของวัสดุต่างๆ เพื่อให้ส่งมอบคุณภาพระดับตำนานได้ในเครื่องดนตรีทุกชิ้น โครงการพัฒนาและวิจัยวัสดุมากมายที่ Yamaha เดินหน้าอย่างไม่ลดละทำให้เราได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดึงศักยภาพสูงสุดของเนื้อไม้ ทั้งยังช่วยให้เราปรับแต่งและควบคุมคุณสมบัติของไม้เพื่อให้เหมาะสำหรับใช้ทำเครื่องดนตรีได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว คือ การรังสรรค์กีต้าร์ที่ดีกว่าเดิม

เทคโนโลยีการอบแห้ง

ความรู้เรื่องการอบแห้งของ Yamaha ตกผลึกมาจากประสบการณ์นับ 10 ปีในการจัดเตรียมไม้สำหรับใช้ทำเปียโน กลอง เครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ มาริมบา ฯลฯ หลังจากเป็นผู้นำในวงการมานานกว่า 50 ปี Yamaha ยังคงเดินหน้าวิจัย ปรับปรุง และจัดเก็บข้อมูลวิธีการอบแห้ง เพื่อรักษามาตรฐานและคุณภาพอันเหนือชั้นในเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่เราผลิต

การอบไม้แบบ Drying และแบบ Seasoning

ในสารานุกรมของ Yamaha การอบไม้แบบ Drying และ Seasoning เป็นกลวิธีที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีขั้นตอนและเป้าหมายต่างกัน การอบไม้แบบ Drying มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อลดความชื้นในเนื้อไม้ให้ได้ระดับที่กำหนด ส่วนการอบไม้แบบ Seasoning ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับไม้ เพื่อคงรูปและคุณสมบัติด้านเสียงของไม้ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมต่างๆ และเพื่อรับประกันคุณภาพสูงสุดในก้าวแรกของการสร้างสรรค์เครื่องดนตรี Yamaha จึงอบไม้ทั้งหมดของเราเอง

สีเคลือบและกาว

สีเคลือบส่วนใหญ่ที่ใช้ในกีต้าร์ของ Yamaha เป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นเอง ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปมีคุณสมบัติไม่ดีพอเพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความสวยงามและความทนทาน ตัวสีเคลือบยังมีส่วนในการเติมเต็มคุณภาพด้านเสียงของกีต้าร์ ศูนย์วิจัยของ Yamaha จึงพัฒนาสีเคลือบของตัวเอง ตลอดจนคิดค้นกรรมวิธีการเคลือบสี เพื่อให้กีต้าร์ทุกตัวดูดีและมีเสียงไพเราะตามที่ต้องการ

ประสบการณ์ที่ทำให้ข้อมูลมีคุณค่า

การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ สีเคลือบ หรือกาว ทำให้เราทราบแต่เพียงคุณสมบัติของวัสดุ การคาดคะเนต่อยอดว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะมีผลต่อคุณภาพโดยรวมของเครื่องดนตรีอย่างไรบ้างต้องอาศัยประสบการณ์ที่เราสั่งสมมา ประสบการณ์อันยาวนานของ Yamaha จึงเป็น “สูตรลับ” สำคัญที่ช่วยชี้ทางสว่าง ทำให้ทีมวิศวกรและทีมช่างนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้สำเร็จ

เทคโนโลยีการแปรสภาพไม้ “Acoustic Resonance Enhancement (A.R.E.)”

หลักการง่ายๆ มีแค่ว่า ไม้เก่าจะให้เสียงดีกว่าไม้ใหม่โดยเฉพาะในเครื่องดนตรีอะคูสติก จากการวิจัยหลายปี ทำให้ทีมวิจัยและพัฒนาของ Yamaha ค้นพบสาเหตุที่ทำให้ไม้เก่าให้เสียงดีกว่า และยังสามารถพัฒนากระบวนการทำซ้ำ “ความเก่า” ในระดับเซลล์ให้กับไม้ที่นำมาใช้ทำเครื่องดนตรี ด้วยเทคนิคการผสมผสานความร้อน ความชื้น และแรงดันอันเป็นเอกสิทธิ์ของ Yamaha ทำให้เราสามารถรังสรรค์กีต้าร์ใหม่ให้มีคุณสมบัติของเนื้อไม้และเสียงอันไพเราะไม่ต่างไปจากเครื่องดนตรีวินเทจเก่าๆ

เทคโนโลยีการแปรสภาพไม้ “Acoustic Resonance Enhancement (A.R.E.)”

เทคโนโลยี IRA (INITIAL RESPONSE ACCELERATION)

กีต้าร์ทุกตัวล้วนได้ประโยชน์จากการ “ผ่านการเล่น” เพราะกระบวนการเล่นทำให้กีต้าร์เสียงเปิดและมีความสมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากแรงเค้นระหว่างเนื้อไม้กับสีเคลือบ คอกีต้าร์กับฟิงเกอร์บอร์ด และตัวกีต้าร์กับชิ้นส่วนต่างๆ สูญสลายไป ทำให้กีต้าร์มีเสียงไพเราะและเล่นได้ลื่นขึ้น

ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการรังสรรค์กีต้าร์ของเราใช้เทคโนโลยีแบบเฉพาะของ Yamaha ที่เรียกว่า “Initial Response Acceleration (IRA)” เพื่อขจัดแรงเค้น เพื่อให้คุณได้กีต้าร์ที่ “ผ่านการเล่น” ตั้งแต่ในวันแรก

เทคโนโลยี IRA (INITIAL RESPONSE ACCELERATION)

การวิจัยและพัฒนา

งานฝีมือ

การควบคุมคุณภาพ

การวิเคราะห์คลื่นเสียง

โครงสร้างของกีต้าร์อะคูสติก

โครงสร้างของกีต้าร์ไฟฟ้า