โครงสร้างของกีต้าร์อะคูสติก

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกีต้าร์อะคูสติกได้ในหน้านี้

องค์ประกอบในเสียงและการเล่น

ระบบปิ๊กอัพเอกสิทธิ์เฉพาะของ Yamaha

หากคุณได้ฟังเสียงกีต้าร์อะคูสติกแบบใกล้ชิดโดยไม่ผ่านเครื่องขยายเสียง เสียงที่คุณได้ยินคือเสียงที่ดังมาจากทุกส่วนของกีต้าร์ ทั้งไม้หน้า ไม้หลัง ไม้ข้าง รวมไปถึงส่วนคอและหัวของกีต้าร์ นักกีต้าร์อะคูสติกส่วนใหญ่ที่จะแสดงสดมักอยากถ่ายทอดเสียงในลักษณะนี้

ในเวลาที่เชื่อมต่อกีต้าร์เข้ากับเครื่องขยายเสียง สิ่งที่ผู้เล่นมักต้องการคือความสมดุลของเสียงที่ได้ตามธรรมชาติกับสิ่งที่ทำได้จริง การใช้ไมโครโฟน 1 ตัวหรือหลายๆ ตัวจะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติที่สุด แต่ไม่ค่อยเหมาะกับการแสดงบนเวที เพราะมีทั้งปัญหาเรื่องเสียงหวีดหอน เสียงแทรกจากเครื่องดนตรีอื่นบนเวที อีกทั้งนักกีต้าร์ยังไม่สามารถถอยห่างจากไมโครโฟนได้

การมีระบบปิ๊กอัพในตัวช่วยแก้ปัญหามากมาย แต่เสียงที่ได้อาจไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ปิ๊กอัพที่นิยมใช้มากที่สุดคือแบบติดตั้งด้านใต้แซดเดิล แต่หลายคนมักพบปัญหาว่าเสียงที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพียงเสียงจากสายกีต้าร์ ปิ๊กอัพชนิดนี้จึงอาจเหมาะกับการเล่นสด แต่ไม่ให้เสียงกีต้าร์อะคูสติกที่เป็นธรรมชาติ

Yamaha ทุ่มเทเวลามากกว่า 30 ปีเพื่อพัฒนาระบบปิ๊กอัพเอกสิทธิ์เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างเสียงที่เป็นธรรมชาติกับการใช้งานจริงบนเวที

การวิจัยและพัฒนา

งานฝีมือ

การควบคุมคุณภาพ

การวิเคราะห์คลื่นเสียง

โครงสร้างของกีต้าร์อะคูสติก

โครงสร้างของกีต้าร์ไฟฟ้า