VST Rack

โปรดดาวน์โหลด VST Rack Elements บน Steinberg Download Assistant พร้อมกับ Download Access Code ที่อยู่ในเอกสาร DOWNLOAD INFORMATION สำหรับ Cubase AI ซึ่งอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ซีรีส์ DM3 โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด การเปิดใช้งานและการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่นี่

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของฮาร์ดแวร์ โปรดดูหน้ารายการ Overview โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ นอกจากนี้ ในหน้ารายการดังกล่าวยังมีข้อแนะนำในการเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์อีกด้วย โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่นี่

สำหรับเครื่อง Mac ที่ใช้ Apple silicon ขั้นตอนการติดตั้ง Yamaha Steinberg USB Driver จะแตกต่างออกไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของการตั้งค่าความปลอดภัยบน macOS สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติจะอธิบายไว้ด้านล่าง

สำหรับเวอร์ชั่นปัจจุบัน (V1.0.0) นั้นรองรับกับการทำงานเมื่อใช้งานร่วมกับ RUio16-D เท่านั้น

คุณสามารถใช้งานปลั๊กอินที่รองรับ VST3 64 บิต คุณไม่สามารถใช้งานปลั๊กอิน VST2 ได้ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้งานปลั๊กอินมาตรฐานที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Cubase และ Nuendo เนื่องจากคุณได้รับสิทธิในการใช้งานปลั๊กอินดังกล่าวใน DAW เท่านั้น

ปลั๊กอินต่างๆ ที่อยู่ในชุดปลั๊กอินของ Yamaha นั้นเป็นปลั๊กอิน VST3 มาตรฐาน ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งานปลั๊กอินเหล่านี้กับ DAW อื่นๆ ได้ ปลั๊กอินต่างๆ ที่อยู่ในชุดปลั๊กอินของ Steinberg นั้นออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ VST Rack Pro โดยเฉพาะ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถใช้งานปลั๊กอินเหล่านี้กับ DAW อื่นๆ ได้

BYPASS USB จะทำงานเมื่อการสื่อสาร USB ถูกรบกวนโดยมีสาเหตุมาจากสถานะของเครื่องพีซีหรือสถานะการเชื่อมต่อ USB โดยจะช่วยลดผลกระทบของสัญญาณขาดหายที่เกิดขึ้นเมื่อการสื่อสาร USB ถูกรบกวน ยกตัวอย่างเช่น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับสัญญาณเสียงที่มาจากเครื่องพีซี หากอัตราสุ่มสัญญาณ Dante เปลี่ยนแปลง หรือหากการเชื่อมต่อ USB เข้ากับเครื่องพีซีถูกรบกวน โหมดดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นบายพาส

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะตั้งค่าออดิโอสำหรับแร็คที่ต้องการไว้ที่ Through หรือ Mute ในโหมดบายพาส การตั้งค่าแรกเริ่มคือ Bypass

คุณจะสามารถปรับระดับต่างๆ ได้เมื่อตั้งค่าออดิโอไว้ที่ Through หากพบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกค่า โปรดตั้งค่าเครื่องพีซีของคุณโดยปฏิบัติดังนี้

- ปิด Wi-Fi และ Bluetooth

- หยุดการอัพเดต Windows ไว้ชั่วคราว

- หยุดการทำงานของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไว้ชั่วคราว

- ยกเลิกการใช้งานออดิโอไดรเวอร์ที่ไม่จำเป็น

เนื่องจากไม่สามารถประมวลผลแร็คโดยใช้หน่วยประมวลผลหลายคอร์ ดังนั้น การใช้งานปลั๊กอินหลายตัวในแร็คเดียวนั้นต้องใช้พลังงานการประมวลผลต่อหนึ่งคอร์สูง เลือกเครื่องพีซีที่มีหน่วยประมวลผลคอร์เดียว 2Ghz หรือที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงกว่าหากต้องการใช้งานปลั๊กอินหลายตัวในแร็คเดียว หากเครื่องวัดประสิทธิภาพ (Performance Meter) ยังคงมีค่าสูงอยู่ คุณอาจต้องเปลี่ยนไปใช้ซีพียูที่มีพลังงานการประมวลผลสูงขึ้น

โปรดลองรักษาระดับให้อยู่ที่ไม่เกิน 50% หากโหลดยังคงสูงอยู่ สัญญาณเสียงอาจขาดหายหากการประมวลผลของเครื่องพีซีมีค่าโหลดสูงขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่างๆ ของปลั๊กอิน

(1) ลดขนาดบัฟเฟอร์ของไดรเวอร์ ใน Windows คุณสามารถใช้งาน Low Latency Mode เพื่อตั้งค่าความเร็ว (Latency) ให้สั้นลงได้ หากคุณลดขนาดบัฟเฟอร์ของไดรเวอร์ ค่าโหลดของซีพียูจะสูงขึ้น เพราะฉะนั้นตั้งค่าเพื่อรักษาระดับของเครื่องวัดประสิทธิภาพ (Performance Meter) ให้อยู่ที่ไม่เกิน 50%

(2) ตั้งค่าความเร็ว (Latency) Dante ให้ต่ำลง เนื่องจาก Dante จะส่งและรับสัญญาณที่มีการตั้งค่าความเร็ว (Latency) ที่ยาวขึ้น เพราะฉะนั้นจำเป็นปรับคอนโซลและการตั้งค่า RUio16-D ให้สั้นลง

ค่าโหลดของเครื่องพีซีอาจเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำงานของปลั๊กอินและสถานะของสัญญาณ ก่อนใช้งาน ต้องให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบการผันผวนการทำงานจากสัญญาณอินพุตจริง หากค่าโหลดเพิ่มขึ้นสูงมาก ขอแนะนำให้คุณลดจำนวนปลั๊กอินหรือใช้พีซีที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น

ทำได้เมื่อมีการโอนสิทธิการใช้งานใน Soft-eLicenser ไปยัง USB-eLicenser (แยกจำหน่ายต่างหาก)

จากนั้น คุณจะได้รับสิทธิใช้งานเมื่อเสียบ USB-eLicenser เข้ากับเครื่องพีซีที่คุณต้องการใช้งานร่วมกับ VST Rack Pro โปรดระลึกไว้ว่าเมื่อโอนสิทธิการใช้งานไปยัง USB-eLicenser คุณจะไม่สามารถโอนสิทธิการใช้งานดังกล่าวกลับมายัง Soft-eLicenser ได้

เมื่อใช้งานออดิโออินเทอร์เฟซของ Steinberg ที่ระบุไว้ การติดตั้งซอฟต์แวร์ VST Rack ในสภาพแวดล้อมเดียวกันอาจทำให้เกิดปัญหาดังที่ระบุไว้ในลิงก์ด้านล่างนี้

- AXR4T, AXR4U

- UR22C, UR24C, UR44C, UR816C

- UR-RT2, UR-RT4, UR242, UR44, UR28M, UR824

VST Rack Pro requires a display resolution of 1600 x 1050. If you are using a Mac with a Retina display, please change the display resolution of your Mac by changing the setting from "Default for Display" to "Scaled" and selecting the "More Space" option.