วิธีการเปิดใช้งานและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิการใช้งานของ Steinberg

ซอฟต์แวร์ที่รองรับ: Cubase AI, WaveLab Cast, VST Rack Elements, Nuendo Live 3

* รูปภาพต่อไปนี้จะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานสำหรับ VST Rack Elements

*สำหรับการดาวน์โหลด VST Rack Elements โปรดใช้รหัสเข้าถึงการดาวน์โหลดที่อยู่บนเอกสาร “ข้อมูลการดาวน์โหลด CUBASE AI” ที่ให้มาในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ รหัสเข้าถึงการดาวน์โหลดบนเอกสารที่ให้มาสำหรับใบอนุญาตของ VST Rack Elements และ Cubase AI

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Steinberg Download Assistant

ใช้ Steinberg Download Assistant ในการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Yamaha

เลือกและดาวน์โหลดเวอร์ชั่น Windows หรือ Mac ตามประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จ ให้เปิดใช้งานตัวติดตั้ง (Installer) เพื่อติดตั้ง Steinberg Download Assistant

- Windows

คลิกขวาที่ไฟล์ .exe จากนั้นเลือก “Run as administrator”

- Mac

ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ .dmg จากนั้นเลือก “Steinberg Download Assistant Setup”

Steinberg Download Assistant

2. ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน MySteinberg

หลังจากติดตั้งและเปิดใช้งาน Steinberg Download Assistant แล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คลิกที่ปุ่ม “Sign in” เพื่อเปิดหน้ารายการ Sign in ของ “MySteinberg”

คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเพื่อเปิดใช้งานสิทธิการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ รับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน และอื่นๆ

หากคุณไม่มี Steinberg ID โปรดสร้างบัญชีผู้ใช้งาน MySteinberg ขึ้นมา

หน้าจอการยืนยันตัวตนจะปรากฏและร้องขอให้คุณยืนยันตัวตนเพื่อเปิด Steinberg Download Assistant บนเบราว์เซอร์ของคุณ หลังจากอนุมัติคำขอแล้ว คุณจะสามารถใช้งาน Steinberg Download Assistant ได้

เปิดใช้งาน Steinberg Download Assistant อีกครั้ง

หากมีการอัพเดต ระบบจะแจ้งให้คุณทำการติดตั้ง

3. ลงทะเบียนรหัสเข้าถึงการดาวน์โหลดของคุณ

ป้อนรหัส download access ของคุณจากปุ่มด้านซ้ายบนใน Steinberg Download Assistant

คลิกที่นี่ จากนั้นป้อนรหัสเข้าถึงการดาวน์โหลดของคุณ และหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Yamaha ของคุณ

สำหรับรหัสเข้าถึงการดาวน์โหลดนั้นจะอยู่ในเอกสารข้อมูลการดาวน์โหลดซึ่งจะอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์

สำหรับหมายเลขประจำเครื่อง โปรดดูที่ด้านหลังตัวเครื่องหรือบนกล่องบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อคุณป้อนรหัสและหมายเลขแล้ว สิทธิการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงในกล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถปิดได้ในขั้นตอนนี้

4. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และเปิดใช้งาน

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และเปิดแท็บ [My Products] เพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่คุณลงทะเบียนไว้ ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์จะปรากฏที่ด้านขวา

เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดซอฟต์แวร์ คลิกปุ่ม “Sign in” เพื่อเปิดใช้งานใบอนุญาตบน Steinberg Activation Manager แล้วคลิกปุ่ม “Activate”

เข้าสู่ระบบ

เปิดใช้งาน