ซีรีส์ RIVAGE PM

ตัวอย่างระบบ 1

Yamaha เสนอชุดแร็ค I/O ประสิทธิภาพสูง 2 แบบให้กับอินพุทและเอาท์พุทของระบบ RIVAGE PM ซึ่งมอบความสามารถในการใช้งานร่วมกันกับเครือข่ายเครื่องเสียงต่างๆ โดยสามารถติดตั้ง DSP-RX/DSP-RX-EX DSP Engine หรือ CSD-R7 Control Surface เข้ากับการ์ด TWINLANe หรือ Dante-capable HY สำหรับการใช้งานร่วมกับแร็ค I/O รุ่น RPio622/ RPio222 หรือ Rio3224-D2/Rio1608-D2 ตามลำดับ สามารถเชื่อมต่อ RPio622/RPio222 กับการ์ด TWINLANe ได้สูงสุด 8 ชุด และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Dante รวมถึง Rio3224-D2/Rio1608-D2 ผ่านทางเครือข่าย Dante ได้สูงสุด 24 เครื่อง นอกจากนี้ CS-R10-S Control Surface ที่แต่เดิมออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับ RIVAGE PM10 ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ RIVAGE PM7 เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดต่อพ่วงสำหรับส่วนต่อขยายเฟดเดอร์และ/หรือส่วนควบคุมแบบหลายผู้ใช้

Yamaha RIVAGE PM Series

ตัวอย่างระบบ 2

ในระบบ RIVAGE PM หนึ่งๆ จะสามารถติดตั้ง DSP Engine เข้ากับการ์ด TWINLANe หรือ Dante-capable HY สำหรับการใช้งานร่วมกับแร็ค I/O รุ่น RPio622/RPio222 หรือ Rio3224-D2/ Rio1608-D2 ตามลำดับ สามารถเชื่อมต่อ RPio622/RPio222 กับการ์ด TWINLANe ได้สูงสุด 8 ชุด และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Dante รวมถึง Rio3224-D2/Rio1608-D2 ผ่านทางเครือข่าย Dante ได้สูงสุด 24 เครื่อง นอกจากนี้ CS-R3 Control Surface ที่แต่เดิมออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับ RIVAGE PM3 ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ RIVAGE PM อื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดต่อพ่วงสำหรับส่วนต่อขยายเฟดเดอร์และ/หรือส่วนควบคุมแบบหลายผู้ใช้

Yamaha RIVAGE PM Series