ซีรีส์ RIVAGE PM

CS-R10 ชุดแผงควบคุม

ชุดแผงควบคุมด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่สองจอและเฟดเดอร์ 38 เฟดเดอร์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการทำงานในระบบ RIVAGE PM10 ได้

 • จอแสดงผล: จอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว 2 จอ
 • เฟดเดอร์ : 38 (12+12+12+2)
 • ส่วนช่องสัญญาณที่เลือก : ค่าพารามิเตอร์ที่ครอบคลุมทุกช่อง
 • ช่องเฟดเดอร์แบบกำหนดเอง : 6x5 ที่แต่ละแผง
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 12x4
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 4x4
 • ปุ่มหมุนและปุ่มสัมผัส : 2 ปุ่ม
 • I/O อนาล็อก: เข้า 8 / ออก 8
 • ช่อง : ช่อง MY 2 ช่อง
 • AES/EBU : เข้า 8 / ออก 8 (พร้อม SRC)
 • พอร์ต : พอร์ต GPI (เข้า 8 /ออก 8), พอร์ต Word Clock Out, พอร์ต MIDI เข้า/ออก, พอร์ต USB 5 ช่อง (พอร์ตสำหรับบันทึกแบบ 2 แทร็กมี 1 ช่อง), พอร์ตนำออกภาพวิดีโอ (DVI-D)
 • แหล่งจ่ายไฟ : อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 380 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 1,549 x 417 x 362 มม. (61.0" x 16.4" x 33.4")
 • น้ำหนักสุทธิ : 85 กก. (187 ปอนด์)

CS-R10-S ชุดแผงควบคุม

ชุดแผงควบคุมแบบมีจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 1 จอ และเฟดเดอร์ 26 ตัว ช่วยให้คุณสามารถใช้งานแบบทั่วไปในระบบ RIVAGE PM10 ได้ โดยสามารถเพิ่ม CS-R10-S ลงในระบบ RIVAGE PM เพื่อให้สามารถควบคุมได้สองเครื่องอย่างยืดหยุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่องเพื่อความน่าเชื่อถือสูง

 • จอแสดงผล: จอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว 1 จอ
 • เฟดเดอร์ : 26 (12+12+2)
 • ส่วนช่องสัญญาณที่เลือก : ค่าพารามิเตอร์ที่ครอบคลุมทุกช่อง
 • ช่องเฟดเดอร์แบบกำหนดเอง : 6x5 ที่แต่ละแผง
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 12x4
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 4x4
 • ปุ่มหมุนและปุ่มสัมผัส : 1 ปุ่ม
 • I/O อนาล็อก: เข้า 8 / ออก 8
 • ช่อง : ช่อง MY 2 ช่อง
 • AES/EBU : เข้า 8 / ออก 8 (พร้อม SRC)
 • พอร์ต : พอร์ต GPI (เข้า 8 /ออก 8), พอร์ต Word Clock Out, พอร์ต MIDI เข้า/ออก, พอร์ต USB 5 ช่อง (พอร์ตสำหรับบันทึกแบบ 2 แทร็กมี 1 ช่อง), พอร์ตนำออกภาพวิดีโอ (DVI-D)
 • แหล่งจ่ายไฟ : อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 380 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 1,128 x 417 x 362 มม. (44.4" x 16.4" x 33.4")
 • น้ำหนักสุทธิ : 67 กก. (147.7 ปอนด์)

CSD-R7 คอนโซลมิกซ์ดิจิทัล

เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลรุ่น CSD-R7 ถือเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ RIVAGE PM7 ที่มีการประมวลผลแบบ 96 kHz, อินพุตโมโน 120 ช่อง และถือเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับบัสผสมสัญญาณเสียงต่างๆ (60 MIX, 24 MATRIX และ 2 STEREO) โดยตัวเครื่องจะมีแผงเฟดเดอร์ 3 แผง แผงละ 12 เฟดเดอร์ (Fader) เพื่อการตั้งค่าและการปรับค่าที่หลากหลาย อีกทั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่องเพื่อความน่าเชื่อถือสูง

 • จอแสดงผล: จอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว 2 จอ
 • เฟดเดอร์ : 38 (12+12+12+2)
 • ส่วนช่องสัญญาณที่เลือก : ค่าพารามิเตอร์ที่ครอบคลุมทุกช่อง
 • ช่องเฟดเดอร์แบบกำหนดเอง : 6x5 ที่แต่ละแผง
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 12x4
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 4x4
 • ปุ่มหมุนและปุ่มสัมผัส : 2 ปุ่ม
 • I/O อนาล็อก: เข้า 8 / ออก 8
 • ช่อง : HY 3 ช่อง และ MY 2 ช่อง
 • AES/EBU : เข้า 8 / ออก 8 (พร้อม SRC)
 • พอร์ต : พอร์ต GPI (เข้า 8 /ออก 8), พอร์ต Word Clock เข้า/ออก, พอร์ต MIDI เข้า/ออก, พอร์ต USB 5 ช่อง (พอร์ตสำหรับบันทึกแบบ 2 แทร็กมี 1 ช่อง), พอร์ตนำออกภาพวิดีโอ (DVI-D), พอร์ต TC เข้า
 • แหล่งจ่ายไฟ : อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 415 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 1,549 x 417 x 362 มม. (61.0" x 16.4" x 33.4")
 • น้ำหนักสุทธิ : 94 กก. (207 ปอนด์)

CS-R5 ชุดแผงควบคุม

ชุดแผงควบคุม CS-R5 เป็นอุปกรณ์หลักของระบบ RIVAGE PM5 ที่มีการประมวลผลแบบ 96 kHz โดยเครื่องนี้จะมีจอแสดงผลระบบสัมผัส 3 จอ และมีแผงเฟดเดอร์ 3 แผง แผงละ 12 เฟดเดอร์ (Fader) เพื่อการตั้งค่าและการปรับค่าที่หลากหลาย อีกทั้งชุดแผงควบคุมนี้จะติดตั้งไว้ใกล้กับผู้ใช้มากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีน้ำหนักเบาเพียง 42 กิโลกรัม

 • จอแสดงผล: จอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว 3 จอ
 • เฟดเดอร์ : 38 (12+12+12+2)
 • ส่วนช่องสัญญาณที่เลือก : ไดนามิก, GAIN, HPF, EQ, PAN, ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น
 • ช่องเฟดเดอร์แบบกำหนดเอง : 6x5 ที่แต่ละแผง
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 12x4
 • ปุ่มส่ง/ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : 3 ปุ่ม (สามารถกำหนดได้แบบ 4x4 ช่อง)
 • ปุ่มหมุนและปุ่มสัมผัส : 3 ปุ่ม
 • I/O อนาล็อก: เข้า 8 / ออก 8
 • ช่อง : ช่อง MY 2 ช่อง
 • AES/EBU : เข้า 4 / ออก 4 (พร้อม SRC)
 • พอร์ต : พอร์ต GPI (เข้า 8 /ออก 8), พอร์ต MIDI เข้า/ออก, พอร์ต USB 5 ช่อง (พอร์ตสำหรับบันทึกแบบ 2 แทร็กมี 1 ช่อง)
 • แหล่งจ่ายไฟ : อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 300 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 1,444 x 414 x 362 มม. (56.9" x 16.2" x 25.3")
 • น้ำหนักสุทธิ : 42 กก. (92.6 ปอนด์)

CS-R3 ชุดแผงควบคุม

ชุดแผงควบคุม CS-R3 เป็นอุปกรณ์หลักของระบบ RIVAGE PM3 ที่มีการประมวลผลแบบ 96 kHz และถือเป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุดในซีรีส์ RIVAGE PM ถึงแม้จะมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่ารุ่นอื่นๆ แต่ซอฟต์แวร์ก็มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าได้กับรุ่นอื่นๆ ในซีรีส์ RIVAGE PM

 • จอแสดงผล: จอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว 1 จอ
 • เฟดเดอร์ : 38 (12+12+12+2)
 • ส่วนช่องสัญญาณที่เลือก : ไดนามิก, GAIN, HPF, EQ, PAN, ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น
 • ช่องเฟดเดอร์แบบกำหนดเอง : 6x5 ที่แต่ละแผง
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : ช่องแบบ 12x4
 • ปุ่มแบบผู้ใช้กำหนด : 1 ปุ่ม (สามารถกำหนดได้แบบ 4x4 ช่อง)
 • ปุ่มหมุนและปุ่มสัมผัส : 1 ปุ่ม
 • I/O อนาล็อก: เข้า 8 / ออก 8
 • ช่อง : ช่อง MY 2 ช่อง
 • พอร์ต : พอร์ต GPI (เข้า 8 /ออก 8), พอร์ต MIDI เข้า/ออก, พอร์ต USB 5 ช่อง (พอร์ตสำหรับบันทึกแบบ 2 แทร็กมี 1 ช่อง)
 • แหล่งจ่ายไฟ : อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 200 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 1,145 x 385 x 362 มม. (45.1" x 15.2" x 25.6")
 • น้ำหนักสุทธิ : 38 กก. (83.8 ปอนด์)

DSP-RX-EX DSP Engine

DSP-RX-EX เป็นเครื่องมือ DSP ที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำหรับการประมวลผลสัญญาณและการควบคุมระบบที่จำเป็นสำหรับระบบ RIVAGE PM

 • ชุดแผงควบคุมที่ใช้ร่วมกันได้ : CS-R10, CS-R10-S, CS-R5, CS-R3
 • ความสามารถที่เหนือกว่าในการประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอล โดยมีอินพุตถึง 288 ช่อง, 72 MIX, 36 MATRIX และ STEREO 2 ช่อง
 • ช่องเสียบการ์ด HY 4 ช่องที่มีความสามารถในการส่ง/รับสัญญาณได้สูงถึง 256 ช่องอินพุต/เอาต์พุตของสัญญาณเสียงดิจิตอล/สัญญาณควบคุม
 • ช่องเสียบ mini-YGDAI 2 ช่อง เพื่อรองรับรูปแบบเสียงต่างๆ
 • อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 190 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 480 x 220 x 362 มม. (18.9" x 8.7" x 19.3")
 • น้ำหนักสุทธิ : 20 กก. (44.1 ปอนด์)

DSP-RX DSP Engine

DSP-RX เป็นเครื่องมือ DSP ที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำหรับการประมวลผลสัญญาณและการควบคุมระบบที่จำเป็นสำหรับระบบ RIVAGE PM โดยสามารถอัพเกรด DSP-RX ให้เป็น DSP-RX-EX ได้ในภายหลังด้วยการเพิ่มชุด DEK-DSP-RX

 • ชุดแผงควบคุมที่ใช้ร่วมกันได้ : CS-R10, CS-R10-S, CS-R5, CS-R3
 • ความสามารถที่เหนือกว่าในการประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอล โดยมีอินพุตถึง 120 ช่อง, 48 MIX, 24 MATRIX และ STEREO 2 ช่อง
 • ช่องเสียบการ์ด HY 4 ช่องที่มีความสามารถในการส่ง/รับสัญญาณได้สูงถึง 256 ช่องอินพุต/เอาต์พุตของสัญญาณเสียงดิจิตอล/สัญญาณควบคุม
 • ช่องเสียบ mini-YGDAI 2 ช่อง เพื่อรองรับรูปแบบเสียงต่างๆ
 • อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 190 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 480 x 220 x 362 มม. (18.9" x 8.7" x 19.3")
 • น้ำหนักสุทธิ : 19 กก. (41.9 ปอนด์)

DSP-R10 DSP Engine

DSP-R10 เป็นเครื่องมือ DSP ที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักสำหรับการประมวลผลสัญญาณและการควบคุมระบบที่จำเป็นสำหรับระบบ RIVAGE PM10

 • ชุดแผงควบคุมที่ใช้ร่วมกันได้ : CS-R10, CS-R10-S, CS-R5, CS-R3
 • ความสามารถที่เหนือกว่าในการประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอล โดยมีอินพุตถึง 144 ช่อง, 72 MIX, 36 MATRIX และ STEREO 2 ช่อง
 • ช่องเสียบการ์ด HY 4 ช่องที่มีความสามารถในการส่ง/รับสัญญาณได้สูงถึง 256 ช่องอินพุต/เอาต์พุตของสัญญาณเสียงดิจิตอล/สัญญาณควบคุม
 • ช่องเสียบ mini-YGDAI 2 ช่อง เพื่อรองรับรูปแบบเสียงต่างๆ
 • อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 190 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 480 x 232 x 362 มม. (18.9" x 9.1" x 19.3") (ขนาดแร็ค 5U)
 • น้ำหนักสุทธิ : 20 กก. (44 ปอนด์)

RPio622 I/O Rack

แร็ค I/O RPio622 จะมีช่องเสียบการ์ด RY 6 ช่อง ที่ช่วยให้การกำหนดค่า I/O แบบอนาล็อกและดิจิตอลที่ยืดหยุ่นได้ และความสามารถในการต่อขยายสำหรับระบบซีรีส์ RIVAGE PM ที่ใช้เครือข่าย TWINLANe แบบความหน่วงต่ำ (low latency) อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง

 • ช่องเสียบการ์ด RY 6 ช่อง ที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มอินพุตและเอาต์พุตอนาล็อก และ/หรืออินพุตและเอาต์พุตดิจิตอลได้
 • ช่องเสียบการ์ด HY 2 ช่องที่มีความสามารถในการส่ง/รับสัญญาณได้สูงถึง 256 ช่องอินพุต/เอาต์พุตของสัญญาณเสียงดิจิตอล/สัญญาณควบคุม
 • ช่องเสียบการ์ด HY ที่ 1 จะมี 256 อินพุต/เอาต์พุต และช่องเสียบการ์ด HY ที่ 2 จะมี 128 อินพุต/เอาต์พุต
 • ช่องเสียบ mini-YGDAI 2 ช่อง เพื่อรองรับรูปแบบเสียงต่างๆ
 • อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 300 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 480 x 455 x 362 มม. (18.9" x 17.9" x 19.3") (ขนาดแร็ค 10U)
 • น้ำหนักสุทธิ : 30 กก. (66 ปอนด์)

RPio222 I/O Rack

แร็ค I/O RPio222 จะมีช่องเสียบการ์ด RY 2 ช่อง ที่ช่วยให้การกำหนดค่า I/O แบบอนาล็อกและดิจิตอลที่ยืดหยุ่นได้ และความสามารถในการต่อขยายสำหรับระบบซีรีส์ RIVAGE PM ที่ใช้เครือข่าย TWINLANe แบบความหน่วงต่ำ (low latency) อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง

 • ช่องเสียบการ์ด RY 2 ช่อง ที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มอินพุตและเอาต์พุตอนาล็อก และ/หรืออินพุตและเอาต์พุตดิจิตอลได้
 • ช่องเสียบการ์ด HY 2 ช่องที่มีความสามารถในการส่ง/รับสัญญาณได้สูงถึง 256 ช่องอินพุต/เอาต์พุตของสัญญาณเสียงดิจิตอล/สัญญาณควบคุม
 • ช่องเสียบการ์ด HY ที่ 1 จะมี 256 อินพุต/เอาต์พุต และช่องเสียบการ์ด HY ที่ 2 จะมี 128 อินพุต/เอาต์พุต
 • ช่องเสียบ mini-YGDAI 2 ช่อง เพื่อรองรับรูปแบบเสียงต่างๆ
 • อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง
 • กำลังไฟฟ้า: 115 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 480 x 232 x 362 มม. (18.9" x 9.1" x 19.3")
 • น้ำหนักสุทธิ : 19 กก. (41.9 ปอนด์)

Rio3224-D2 I/O Rack

แร็ค I/O ประสิทธิภาพสูงและความจุสูงนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องในซีรีส์ CL และ QL ของ Yamaha รวมถึงซีรีส์ RIVAGE PM ด้วย โดยมีอินพุตอนาล็อก 32 ช่อง เอาต์พุตอนาล็อก 16 ช่อง และเอาต์พุต AES/EBU ดิจิตอล 8 ช่อง Rio3224-D2 จะเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายเสียงดิจิตอล Dante จึงช่วยให้สามารถกำหนดค่าของระบบได้อย่างยืดหยุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่องเพื่อความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งยังมีจอแสดงผลที่สามารถอ่านข้อความ/สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจน

 • อินพุตอนาล็อก 32 ช่อง เอาต์พุตอนาล็อก 16 ช่อง และเอาต์พุตดิจิตอล 8 ช่อง
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนด้วยขั้วต่อหลักและขั้วต่อรอง อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ Daisy Chain
 • จอแสดงผลที่ครอบคลุมและแผงควบคุมภายในเครื่องสำหรับปรับค่าเกน (Gain ) และค่าพารามิเตอร์อื่นๆ
 • อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่องเพื่อความน่าเชื่อถือสูง
 • กำลังไฟฟ้า: 120 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 480 x 220 x 362 มม. (18.9" x 8.7" x 14.5”)
 • น้ำหนักสุทธิ : 13.5 กก. (29.8 ปอนด์)

Rio1608-D2 I/O Rack

แร็ค I/O ประสิทธิภาพสูงนี้มีอินพุตอนาล็อก 16 ช่อง และเอาต์พุตอนาล็อก 8 ช่อง และสามารถใช้ได้กับเครื่องในซีรีส์ CL และ QL ของ Yamaha รวมถึงซีรีส์ RIVAGE PM ด้วย Rio1608-D2 จะเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายเสียงดิจิตอล Dante จึงช่วยให้สามารถกำหนดค่าของระบบได้อย่างยืดหยุ่น อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่องเพื่อความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งยังมีจอแสดงผลที่สามารถอ่านข้อความ/สัญลักษณ์ต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจน

 • อินพุตอนาล็อก 16 ช่อง และเอาต์พุตอนาล็อก 8 ช่อง
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนด้วยขั้วต่อหลักและขั้วต่อรอง อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ Daisy Chain
 • จอแสดงผลที่ครอบคลุมและแผงควบคุมภายในเครื่องสำหรับปรับค่าเกน (Gain ) และค่าพารามิเตอร์อื่นๆ
 • อุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟคู่จะติดตั้งไว้ในตัวเครื่องเพื่อความน่าเชื่อถือสูง
 • กำลังไฟฟ้า: 72 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD) : 480 x 132 x 362 มม. (18.9" x 5.2" x 14.5")
 • น้ำหนักสุทธิ : 9.6 กก. (21.2 ปอนด์)

R Series (SLOT) I/O Rack

RSio64-D เป็นอินเทอร์เฟซเสียงที่สามารถแปลงระหว่างรูปแบบ Dante และ Mini-YGDAI ได้ถึง 64 อินพุตและ 64 เอาท์พุต

 • รองรับ อินพุต/เอาต์พุต Mini-YGDAI และการ์ดประมวลผลได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดเส้นทางทั่วไปได้ 7 แบบ รวมถึงการกำหนดเส้นทางระหว่างการ์ด Mini-YGDAI
 • รองรับการติดตั้งเมทริกซ์จาก R Remote V3 หรือเครื่องในซีรีส์ CL/QL
 • ตัวแปลงอัตราสุ่มสัญญาณสำหรับช่อง Mini-YGDAI ทั้ง 4 ช่อง
 • EXT DC INPUT สำหรับแหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Redundant
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อน Dante (หลัก/รอง)

ซีรีส์ R (MADI) I/O Rack

มีแร็ค I/O RMio64-D Dante/MADI Conversion ที่รองรับการใช้งานสำหรับการกระจายเสียงและการออกอากาศสดโดยมีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษและไม่ต้องเดินทาง

 • ตัวแปลงอัตราสุ่มสัญญาณแบบติดตั้งในตัวสำหรับทั้งอินพุตและเอาต์พุต
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อน Dante
 • สามารถเชื่อมต่อ MADI แบบซ้ำซ้อนได้โดยใช้สายออฟติคัลและสายโคแอ็กเชียล
 • สัญญาณ MADI จะรับผ่านอินพุตออฟติคัล (โคแอ็กเชียล) ซึ่งสามารถส่งซ้ำผ่านเอาต์พุตโคแอ็กเชียล (ออฟติคัล) ได้
 • การติดตั้งทั่วไป, การติดตั้ง Dante และการตั้งค่า SRC ทั้งหมดสามารถควบคุมได้จากระยะไกลโดยใช้เครื่องในซีรีส์ CL หรือ QL
 • ระบบ Nuage จะมีฟังก์ชั่นการตรวจสอบโดยตรง (Direct Monitoring) เพื่อการบันทึกและการประสานการเชื่อมต่อระบบ VST (VST System Link) ที่แม่นยำ
 • รองรับการควบคุมระยะไกลด้วยซอฟต์แวร์การจัดการระบบ Nuage Workgroup Manager

RY16-ML-SILK การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

RY16-ML-SILK เป็นการ์ดอินพุตไมโครโฟน/สายไฟ 16 ช่อง สำหรับซีรีย์ RIVAGE PM ที่มีแอมปลิฟลายเออร์ไมโครโฟนแบบอนาล็อกประสิทธิภาพสูงพร้อมด้วยการประมวลผลแบบจำลอง SILK ด้วยระบบดิจิตอลจาก Rupert Neve Designs สำหรับทุกช่อง

 • อินพุตไมโครโฟน/สายไฟ 16 ช่อง
 • เทคโนโลยีการประมวลผลดิจิตอลแบบ SILK ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย Rupert Neve Designs และ Yamaha
 • ขนาด (WxHxD) : 405 x 42 x 362 มม. (16" x 1.7" x 10.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

RY16-DA การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

RY16-DA เป็นการ์ดเอาต์พุตอนาล็อก 16 ช่อง สำหรับระบบ RIVAGE PM สามารถเลือกสลับระดับเอาต์พุตสูงสุดได้ : +15dBu, +18dBu, หรือ +24dBu โดยการตั้งค่าจากโรงงานจะอยู่ที่ +24dBu

 • เอาต์พุตอนาล็อก 16 ช่อง
 • ขนาด (WxHxD) : 405 x 42 x 362 มม. (16" x 1.7" x 10.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

RY16-AE การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

RY16-AE เป็นการ์ด I/O AES/EBU ดิจิตอล 16 ช่อง สำหรับระบบ RIVAGE PM และมีตัวแปลงอัตราสุ่มสัญญาณ (SRC) สำหรับทั้งอินพุตและเอาต์พุต

 • I/O AES/EBU แบบดิจิตอล 16 ช่อง
 • ตัวแปลงอัตราสุ่มสัญญาณสำหรับทั้งอินพุตและเอาต์พุต
 • ขนาด (WxHxD) : 405 x 42 x 362 มม. (16" x 1.7" x 10.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 1.4 กก. (3.1 ปอนด์)

HY256-TL การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

HY256-TL เป็นการ์ด I/O ดิจิตอลที่รองรับโปรโตคอลเครือข่ายเสียง TWINLANe ของ Yamaha ที่รองรับช่องสัญญาณพร้อมกันได้ถึง 256 ช่องอินพุตและช่องเอาต์พุต ที่ 96 kHz/32 bits และเชื่อมต่อด้วยสายใยแก้วนำแสงหลายโหมดเพื่อการใช้งานอย่างไว้วางใจได้ โดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการ์ดได้อย่างน่าเชื่อถือที่ระยะห่างสูงถึง 300 เมตร

 • สามารถส่ง/รับสัญญาณเสียงดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดในคุณภาพเสียง 32-bit 96 kHz ได้มากถึง 256 ช่องอินพุต / 256 ช่องเอาต์พุต
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนด้วยโครงสร้างแบบวงแหวน (ring topology)
 • ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการสื่อสารที่มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหา
 • สายไฟที่แนะนำ : สายใยแก้วนำแสงหลายโหมด Neutrik CON แบบคู่
 • ขนาด (WxHxD) : 125 x 37 x 362 มม. (4.9" x 1.5" x 8.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 0.25 กก. (0.6 ปอนด์)

HY256-TL-SMF การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

การ์ด I/O ดิจิตอลนี้รองรับโปรโตคอลเครือข่ายเสียง TWINLANe ของ Yamaha ที่รองรับช่องสัญญาณพร้อมกันได้ถึง 256 ช่องอินพุตและช่องเอาต์พุต ที่ 96 kHz/32 bits และเชื่อมต่อด้วยสายใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยวเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างขั้วต่อการกำหนดค่าเครือข่ายวงแหวนได้อย่างน่าเชื่อถือที่ระยะห่างสูงถึง 2 กิโลเมตร ความยาวสายเคเบิลเครือข่ายวงแหวน TWINLANe รวมสูงสุดคือ 6 กิโลเมตร

 • สามารถส่ง/รับสัญญาณเสียงดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดในคุณภาพเสียง 32-bit 96 kHz ได้มากถึง 256 ช่องอินพุต / 256 ช่องเอาต์พุต
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนด้วยโครงสร้างแบบวงแหวน (ring topology)
 • ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการสื่อสารที่มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหา
 • สายไฟที่แนะนำ : สายใยแก้วนำแสงโหมดเดี่ยว Neutrik CON แบบคู่
 • ขนาด (WxHxD) : 125 x 37 x 362 มม. (4.9" x 1.5" x 8.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 0.35 กก. (0.8 ปอนด์)

HY144-D การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

HY144-D เป็นการ์ด I/O ดิจิตอลที่สามารถใช้ได้กับเครือข่ายเสียงดิจิตอล Dante ที่รองรับช่องสัญญาณพร้อมกันได้ถึง 144 ช่องอินพุตและช่องเอาต์พุต ที่ 96 kHz/32 bits

 • สามารถส่งและรับสัญญาณเสียงดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดในคุณภาพเสียง 32-bit 96 kHz ได้มากถึง 144 ช่องอินพุต / 144 ช่องเอาต์พุต
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนด้วยขั้วต่อหลักและขั้วต่อรอง อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ Daisy Chain
 • ไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะการสื่อสารที่มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหา
 • ขนาด (WxHxD) : 125 x 37 x 362 มม. (4.9" x 1.5" x 8.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 0.25 กก. (0.6 ปอนด์)

HY144-D-SRC การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง HY144-D-SRC สนับสนุนโปรโตคอลเครือข่ายเสียง Dante รองรับสัญญาณเสียงดิจิทัล 96 kHz/32-bit ได้สูงสุด 144 ช่องอินพุตและ 144 ช่องเอาต์พุต การแปลงอัตราความถี่สุ่มในตัว ทำให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานในอัตราความถี่สุ่มที่แตกต่างกันได้ สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 5 โหมดผ่านเฟิร์มแวร์

 • ส่งและรับสัญญาณเสียงดิจิทัล 96 kHz/32-bit ที่ไม่ถูกบีบอัดได้สูงสุด 144 ช่องอินพุตและ 144 ช่องเอาต์พุต
 • ขั้วต่อหลักและขั้วต่อรองสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนได้ อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ Daisy Chain
 • มีโหมดปฏิบัติการให้เลือกได้ 5 เฟิร์มแวร์: 144io (SRC off, 144 เข้า/144 ออก), 144io SyncSRC (เปิด SRC, พร้อมกัน, 144 เข้า/144 ออก), 72io AsyncSRC (เปิด SRC, ไม่พร้อมกัน, 72 เข้า/72 ออก), 144in AsyncSRC (เปิด SRC, ไม่พร้อมกัน, 144 เข้า/0 ออก), 144o AsyncSRC (เปิด SRC, ไม่พร้อมกัน, 0 เข้า/144 ออก)
 • ขนาด (WxHxD) : 125 x 37 x 207 มม. (4.9" x 1.5" x 8.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 0.25 กก. (0.6 ปอนด์)

HY128-MD การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง

การ์ดอินเตอร์เฟสเสียง HY128-MD ให้การเชื่อมต่อ MADI รองรับสัญญาณเสียงดิจิทัล 48kHz/24-bit ได้สูงสุด 128 ช่องอินพุตและ 128 ช่องเอาต์พุต การแปลงอัตราความถี่สุ่มในตัวทำให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำงานในอัตราความถี่สุ่มที่แตกต่างกันได้

 • ส่งและรับสัญญาณเสียงดิจิทัล 48 kHz/24-bit ที่ไม่ถูกบีบอัดได้สูงสุด 128 ช่องอินพุตและ 128 ช่องเอาต์พุต
 • ขั้วต่อออฟติคัลและขั้วต่อโคแอ็กเชียลสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบซ้ำซ้อนได้ ซึ่งหากมีสายส่งสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งเกิดปัญหา ระบบจะสลับไปใช้การเชื่อมต่อรองโดยอัตโนมัติ
 • ขนาด (WxHxD) : 125 x 37 x 207 มม. (4.9" x 1.5" x 8.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 0.45 กก. (1.0 ปอนด์)

SWP2-10SMF สวิทช์ L2

สวิตช์แบบ L2 ในซีรี่ส์ SWP2 เหมาะสำหรับระบบเครือข่าย Dante 96kHz โดยมี etherCON จำนวน 10 พอร์ต และซิงเกิ้ลโหมดไฟเบอร์ opticalCON จำนวน 2 พอร์ต

 • ขั้วต่อ etherCON Connectors: 4 ช่องด้านหน้า/ 6 ช่องด้านหลัง
 • ขั้วต่อ opticalCON Connectors: 2 ช่องด้านหน้า
 • ขนาด (WxHxD): 480 x 44 x 362 มม. (18.9" x 1.7" x 14.2")
 • น้ำหนักสุทธิ 4.6 กก. (10.1 ปอนด์)

SWP2-10MMF สวิทช์ L2

สวิตช์แบบ L2 ในซีรี่ส์ SWP2 เหมาะสำหรับระบบเครือข่าย Dante 96kHz โดยมี etherCON จำนวน 10 พอร์ต และมัลติโหมดไฟเบอร์ opticalCON จำนวน 2 พอร์ต

 • ขั้วต่อ etherCON Connectors: 4 ช่องด้านหน้า/ 6 ช่องด้านหลัง
 • ขั้วต่อ opticalCON Connectors: 2 ช่องด้านหน้า
 • ขนาด (WxHxD): 480 x 44 x 362 มม. (18.9" x 1.7" x 14.2")
 • น้ำหนักสุทธิ 4.6 กก. (10.1 ปอนด์)

SWP1-16MMF สวิทช์ L2

สวิตช์ L2 ซีรีส์ SWP1 นี้เหมาะสำหรับระบบเครือข่าย Dante ซึ่งมีพอร์ต etherCON 12 พอร์ต, พอร์ต RJ45 4 พอร์ต, พอร์ต opticalCON 1 พอร์ต และอีก 1 ช่องเสียบเสริมสำหรับอีกหนึ่งพอร์ตหากต้องการ

 • ขั้วต่อ etherCON Connectors: 4 ช่องด้านหน้า/ 8 ช่องด้านหลัง
 • ขั้วต่อ RJ45: 4 ขา
 • ขั้วต่อ opticalCON Connectors: 1 ช่องด้านหน้า
 • ช่องเสียบโมดูลออฟติคัลเสริม: 1 ช่องด้านหน้า
 • กำลังไฟฟ้า: 16 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD): 480 x 44 x 362 มม. (18.9" x 1.7" x 14.2")
 • น้ำหนักสุทธิ 4.6 กก. (10.1 ปอนด์)

SWP1-8MMF สวิทช์ L2

สวิตช์ L2 ซีรีส์ SWP1 นี้เหมาะสำหรับระบบเครือข่าย Dante ซึ่งมีพอร์ต etherCON 8 พอร์ต, พอร์ต opticalCON 1 พอร์ต และอีก 1 ช่องเสียบเสริมสำหรับอีกหนึ่งพอร์ตหากต้องการ

 • ขั้วต่อ etherCON Connectors: 4 ช่องด้านหน้า/ 4 ช่องด้านหลัง
 • ขั้วต่อ opticalCON Connectors: 1 ช่องด้านหน้า
 • ช่องเสียบโมดูลออฟติคัลเสริม: 1 ช่องด้านหน้า
 • กำลังไฟฟ้า: 11 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD): 480 x 44 x 362 มม. (18.9" x 1.7" x 14.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 4.2 กก. (9.3 ปอนด์)

SWP1-8 สวิทช์ L2

สวิตช์ L2 ซีรีส์ SWP1 นี้เหมาะสำหรับระบบเครือข่าย Dante ซึ่งมีพอร์ต etherCON 8 พอร์ต, พอร์ต opticalCON 1 พอร์ต และอีก 2 ช่องเสียบเสริมสำหรับอีก 2 พอร์ตหากต้องการ

 • ขั้วต่อ etherCON Connectors: 4 ช่องด้านหน้า/ 4 ช่องด้านหลัง
 • ช่องเสียบโมดูลออฟติคัลเสริม: 2 ช่องด้านหน้า
 • กำลังไฟฟ้า: 11 วัตต์
 • ขนาด (WxHxD): 480 x 44 x 362 มม. (18.9" x 1.7" x 14.2")
 • น้ำหนักสุทธิ : 4.2 กก. (9.3 ปอนด์)