ซีรี่ย์ QL

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
QL Editor V5.8.0 for Mac macOS 12, 11(Intel/ Apple silicon with Rosetta 2), 10.15, 10.14 Mac 39.4MB 2022-12-06
QL Editor V5.8.0 for Win 11/10/8.1 Win 32.4MB 2022-12-06
QL1 Firmware V5.80 - 112MB 2022-12-06
QL5 Firmware V5.80 - 112MB 2022-12-06
Console File Converter V5.2.0 for Mac macOS 13, 12, 11 (Intel/Apple silicon), 10.15-10.13 Mac 15.9MB 2020-08-03
Console File Converter V5.2.0 for Win 11/10 Win 28.4MB 2020-08-03
QL Series Help File V5.10 880KB 2018-12-06
Dante Virtual Soundcard 2017-02-20
Yamaha Console Extension V2.0.0-2 for Mac macOS 12, 11(Intel/Apple M1), 10.15-OS X 10.10 Mac 772KB 2016-04-27
Yamaha Console Extension V2.0.0 for Win11/10/8.1/8/7(64-bit) Win 6.1MB 2014-07-15
Yamaha Console Extension V2.0.0 for Win8.1/8/7(32-bit) Win 5.7MB 2014-07-10
ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
Ri8-D Firmware V5.80 - 4.8MB 2022-12-06
Rio1608-D Firmware V5.80 - 4.8MB 2022-12-06
Rio1608-D2 Firmware V1.83 - 5.7MB 2022-12-06
Rio3224-D Firmware V5.80 - 4.8MB 2022-12-06
Rio3224-D2 Firmware V1.83 - 5.7MB 2022-12-06
Ro8-D Firmware V5.80 - 4.8MB 2022-12-06
RSio64-D Firmware V5.80 - 5.9MB 2022-12-06
R Remote V5.0.0 for Mac macOS 12, 11(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) 10.15-10.14 Mac 69.1MB 2022-01-13
R Remote V5.0.0 for Win 11/10/8.1 Win 69MB 2022-01-13
RMio64-D Firmware V5.70 for updating with R-Remote - 17.5MB 2021-03-25
Dante Virtual Soundcard 2017-02-20
ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
ProVisionaire Control KIOSK V3.10.0 for Win 11/10 / ProVisionaire Monitoring Service V1.2.1 for Win 11/10 Win 272.6MB 2022-09-20
ProVisionaire Control V3.10.0 for Win 11/10 / ProVisionaire Monitoring Service V1.2.1 for Win 11/10 Win 286.8MB 2022-09-20

EQ Presets for Ultimate Ears In-ear Monitors

EQ presets for the Ultimate Ears UERM, UE11, UE18, UE4, UE5, UE7, and UE900 in-ear monitors.

CL/QL V3 & RMio64-D

QL Series Side View

QL Series Concept

QL Series Sound

QL Series Touch & Turn

CL/QL V3

Digital Mixers and IO Racks

Digital Mixers and IO Racks

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CL/QL Series & CL/QL Editor V4.1 Supplementary Manual [3MB]
CL/QL Series & CL/QL Editor V4.5 Supplementary Manual [219KB]
CL/QL Series V5.1 Supplementary Manual [English] [569KB]
CL/QL StageMix V8.5 User Guide [English] [1.7MB]
Console File Converter User Guide [927KB]
Dante Controller V3.5.x User Guide [2.1MB]
Dante Controller V4.1.0.x User Guide [2.4MB]
MonitorMix User Guide [English] [1.1MB]
ProVisionaire Control Setup Guide [5.9MB]
ProVisionaire Touch Setup Guide [7.2MB]
QL Editor Installation Guide [English] [549KB]
QL Editor Owner's Manual [English] [11.9MB]
QL StageMix V7 User Guide [9MB]
QL StageMix V8 User Guide [English] [12.4MB]
QL5/QL1 Firmware Update Guide [580KB]
QL5/QL1 Owner's Manual [9.3MB]
QL5/QL1 V1.0 Reference Manual [7.6MB]
QL5/QL1 V3.0 Owner's Manual [9.3MB]
QL5/QL1 V3.0 Reference Manual [English] [10.8MB]
QL5/QL1 V3.1 Supplementary Manual[English] [1.7MB]
QL5/QL1 V4.0 Owner's Manual [7.2MB]
QL5/QL1 V4.0 Reference Manual [English] [11.4MB]
QL5/QL1 V5 Reference Manual [English] [12.4MB]
QL5/QL1 V5.8 Reference Manual [English] [19MB]
QL5/QL1 Yamaha Console Extension Installation Guide [49KB]
Ri8-D/Ro8-D Firmware Update Guide (V3.10 or older) [819KB]
Ri8-D/Ro8-D Owner's Manual [English] [4.2MB]
Rio3224-D/Rio1608-D Owner's Manual [English] [4.9MB]
Rio3224-D/Rio1608-D Update Guide (V3.10 or older) [827KB]
Rio3224-D2/Rio1608-D2 Owner's Manual [English] [5.1MB]
Yamaha Console Extension Installation Guide [49KB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CAD Data (QL1) [4.3MB]
CAD Data (QL5) [627KB]
CAD Data (Rio3224-D, Rio1608-D) [438KB]
CAD Data (Rio3224-D2, Rio1608-D2) [1.2MB]
CAD Data (RK1) [16KB]
CAD Data (RMio64-D) [920KB]
CAD Data (Ro8-D, Ri8-D) [655KB]
CAD Data (RSio64-D) [200KB]
CL & QL External Surround Metering Guide [2.6MB]
CRESTRON Example Programs for 3-Series Platform: CL/QL/TF series/TF-RACK [2.2MB]
CRESTRON Example Programs for 4-Series Platform: CL/QL/TF series/TF-RACK [5.8MB]
CRESTRON Example Programs: R Series [2.3MB]
Dante Controller V3.5.0 Release Notes [176KB]
Dante Controller V3.5.2.1 Release Notes [176KB]
Dante Controller V3.5.3.1 for Win Release Notes [208KB]
Dante Controller V4.1.0.x Release Notes [354KB]
Data Sheet (QL Series) [5MB]
Data Sheet (R Series AD/DA) [2.1MB]
Data Sheet (Rio3224-D2, Rio1608-D2) [2MB]
Data Sheet (RMio64-D) [373KB]
Data Sheet (RSio64-D) [405KB]
EQ Presets for In-ear Monitors (CL Series / QL Series) [961KB]
MIDI Parameter Change List (CL/QL) [5.1MB]
Python Script Template V1.0.0 [894KB]
QL Dimensions [4.7MB]
QL Series Block Diagram [143KB]
QL Series Help File V3.0.0 [310KB]
Shure Wireless with Yamaha CL/QL Setup Guide [1.6MB]
Tested USB flash memory list for CL, QL, RIVAGE PM series [205KB]
Yamaha Dante devices with AES67 Guide [367KB]