ซีรี่ย์ QL

Feature Vlogs

What's Dante

These pages explain basic information of Dante, focusing on the four keywords: “High quality,” “Simple,” “Scalable,” and “Secure.” The beginners also find it easy to understand Dante.

Dante เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายระบบเสียงที่พัฒนาโดย Audinate อุปกรณ์ Dante ในเครือข่ายเดียวกันจะตรวจหาอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถทำให้การตั้งค่าระบบง่ายขึ้นและลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้ Dante ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบปลั๊กแอนด์เพลย์

คู่มือนี้จะเน้นไปที่การออกแบบเครือข่ายมากกว่าข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์และเครือข่าย Dante

CL/QL Series Online Seminar

CL/QL Series Online Seminar

Experience our CL/QL series training seminar online!

The features and functions are explained by Leland Green and Jose Perez - the top two most experienced trainers of Yamaha digital mixing consoles. You can follow the contents in order, or choose a paticular video focusing on a topic.

[Notes:] These videos were created using CL Series firmware V2.0 and QL Series firmware V1.0. The latest specifications are subject to change with future firmware updates.

* The subtitles are available in English, Spanish, Russian (partly), Chinese, and Japanese. If your language does not appear, click the menu button at the bottom-right of player and choose it.

QLab Setup Guide for CL/QL/TF series

  • Masafumi Ito

This document describes how to connect and set up "QLab", the de facto standard show control system, and Python script for controlling CL/QL/TF series console.

CL/QL Series System Design Guide

  • Masafumi Ito

This guide describes not only the basic setup of Dante system using CL/QL series, but it also covers useful advice as you design your system such as the limitations when using multiple consoles and so on.

Shure Wireless with Yamaha CL/QL Setup Guide

  • Masafumi Ito

This document outlines the simple setup procedure of Shure's wireless mic receivers with Yamaha CL & QL consoles, and provides tips for deploying a successful system.

CL/QL series with KLANG IEM Solutions Guide

  • Masafumi Ito

This document and videos show how to set up Yamaha CL/QL series consoles with KLANG 3D in-ear monitoring systems via Dante network.

QL series Live Recording Guide with Nuendo Live

  • Masafumi Ito

This guide shows how quick and easy it is to achieve a high quality, live multi-track recording using a Yamaha QL series digital mixer and the optional software of Steinberg Nuendo Live.

CL/QL series with Aviom Personal Mixer Guide

  • Masafumi Ito

This guide features a system setup example that shows how to integrate Aviom personal mixers into a Dante network that is based on Yamaha CL/QL series digital mixing consoles.

CL & QL External Surround Metering Guide

  • Masafumi Ito

This guide provides a step-by-step solution for connecting TouchMonitor TM7 from RTW as an external surround metering device with a Yamaha CL or QL digital mixing console.