RX-V4A

วิธีการสร้างระบบเสียงแบบโฮมเธียเตอร์ที่ให้ความรู้สึกดื่มด่ำ

ฉันมีเพียงทีวี 4K หนึ่งเครื่อง ฉันจะสร้างระบบเสียงอย่างนั้นได้ยังไง?

วิธีการสร้างระบบเสียงภายในบ้านแบบไร้สาย