เอวี รีซีฟเวอร์

AVENTAGE

AVENTAGE is a dramatic, inspired leap forward in audio/video component design.

AVENTAGE brings studio grade sound and sophisticated video enhancements to your home with unparalleled attention to detail in design, engineering, and fabrication.

RX

ให้ความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่จากเสียงและวิดีโอแบบไฮเดฟฯ แต่คงไว้ซึ่งความสะดวกสบายในการใช้พร้อมคุณภาพเสียงที่เหนือกว่าของยามาฮ่า