RX-V4A

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
RX-V4A/TSR-400 Firmware Update Ver.1.67 51.9MB 2023-12-21
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Safety Brochure [263KB]
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A/RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Support for HDMI® ALLM and VRR [438KB]
RX-V4A User Guide [4.8MB]
RX-V4A/TSR-400 Quick Start Guide [1.3MB]
RX-V4A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RX-V4A_TSR-400 Dimension Drawing [154KB]