เอวี รีซีฟเวอร์

AVENTAGE

AVENTAGE is a dramatic, inspired leap forward in audio/video component design.

AVENTAGE brings studio grade sound and sophisticated video enhancements to your home with unparalleled attention to detail in design, engineering, and fabrication.

RX-V79 Series

ให้ความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่จากเสียงและวิดีโอแบบไฮเดฟฯ แต่คงไว้ซึ่งความสะดวกสบายในการใช้พร้อมคุณภาพเสียงที่เหนือกว่าของยามาฮ่า

RX-V683

7.2-channel AV receiver with versatile connectivity to take full advantage of the high AV quality.

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

RX-V583

7.2-channel AV receiver supports advanced surround sound formats to make movies come alive.

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

RX-V483

AV receiver compatible with MusicCast and the latest HDMI to expand your AV enjoyment.

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

RX-V383

5.1-channel AV receiver with fully discrete audio construction plus many advanced functions.

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

HTR

HTR-2071

5.1-channel AV receiver with traditional Yamaha sound quality and a great many convenient features.