YCH7018 ระฆังราว ยกเลิกการผลิต

โทนเสียงที่ไพเราะ หางเสียงที่ลากได้ยาว และช่วงเสียงที่กว้างช่วยสร้างพลังที่จะส่งให้การแสดงของวงดนตรีขนาดใหญ่โดดเด่นออกมาได้ ล้อเลื่อนที่สามารถปรับความสูงได้นี้ช่วยปรับให้หน้าสัมผัสของแดมเปอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถลากหางเสียงของท่อไชม์ให้คงอยู่ได้นานที่สุด

YCH7018 ระฆังราว ยกเลิกการผลิต

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่ 38.1 มม. (ช่วงเสียง C52~F69)

การเปรียบเทียบเสียงของ Chime

โทนเสียงอาจแตกต่างกันไปตามบรรยากาศโดยรอบ โปรดฟังเสียงเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
ขอแนะนำให้ฟังด้วยหูฟังประสิทธิภาพสูงหรือหูฟังในบรรยากาศที่เงียบ หากคุณต้องการฟังถึงความแตกต่างมากยิ่งขึ้น

YCH-6018 Single

YCH-6018 Double

YCH-7018 Single

YCH-7018 Double

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง