YCH7018 ระฆังราว ยกเลิกการผลิต

ฝาครอบปากท่อ

ดีไซน์ของฝาครอบปากท่อจะให้โทนเสียงที่ไพเราะกังวานขึ้น ให้พิทช์ที่คมชัดขึ้น และลากเสียงได้นานขึ้น นอกจากนี้ ยังมีจุดที่ลงตัวที่สุดของเสียงที่กว้างขึ้น จึงสามารถสร้างโทนเสียงที่ไพเราะที่สุดได้ง่ายขึ้น ฝาครอบปากท่อสีเงินตัดกับตัวท่อสีทองอย่างลงตัวเพื่อให้เห็นความสวยงามได้ชัดเจนขึ้น

ระบบแคลมป์ล็อกก้านแดมเปอร์ (จดสิทธิบัตรแล้ว)

ระบบแคลมป์ล็อกก้านแดมเปอร์ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการล็อกที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและยึดได้แน่นหนาขึ้นเพื่อป้องกันการลื่นไถลเมื่อเหยียบแป้นแดมเปอร์

ฟังก์ชั่นแดมเปอร์

การจัดตำแหน่งการเคลื่อนที่ของแดมเปอร์ให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังของท่อไชม์เมื่อตีท่อ จะให้การตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และทำให้สามารถหยุดเสียงที่ลากยาวของท่อไชม์ในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดได้ง่ายขึ้น

ล้อเลื่อน

มีการเพิ่มฟังก์ชั่นป้องกันการหมุนเข้าไปที่ตัวล็อกล้อเลื่อน นอกจากนี้ รุ่น YCH7018 ยังสามารถปรับความสูงของล้อเลื่อนได้ด้วย หากท่อไชม์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของแดมเปอร์อย่างเหมาะสม อาจทำให้ท่อไชม์สัมผัสกับแผ่นสักหลาดที่ตัวแดมเปอร์ ทำให้การลากเสียงยาวและความไพเราะของเสียงลดลง ล้อเลื่อนที่ปรับระดับความสูงได้จะทำให้สามารถปรับระดับเครื่องดนตรีได้ง่าย เพื่อให้ท่อไชม์ถูกแขวนอยู่ห่างจากแผ่นสักหลาดที่ตัวแดมเปอร์

การจัดวางตำแหน่งท่อที่ยืดหยุ่น

มีช่องแดมเปอร์ในแถวของท่อไชม์โน้ตเสียงชาร์ปและเสียงแฟลตมาให้ครบถ้วน ทำให้สามารถจัดวางท่อไชม์แบบใดก็ได้ สามารถใส่ท่อลงในพื้นที่ว่างทั้งหมดได้ถึง 21 ท่อ สามารถจัดวางท่อได้อย่างอิสระแม้จะใช้ท่อไชม์แบบสั่งทำพิเศษ เนื่องจากไม่มีการกำหนดตำแหน่งของท่อ C เสียงต่ำไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: แถวของโน้ตเสียงปกติของ YCH7018 มีความสูงไม่เพียงพอสำหรับท่อไชม์ที่ยาวกว่า เช่น YCHT7049A YCHT7050A# และ YCHT7051B จึงควรแขวนท่อดังกล่าวในแถวของโน้ตเสียงชาร์ปหรือเสียงแฟลต หรือแขวนกับขาตั้ง YCHS7006 ที่แยกจำหน่ายต่างหาก

หากแขวนท่อที่สั้นกว่า เช่น YCHT7068E, 7069F, 7070F# หรือ 7071G บนแถวของโน้ตเสียงชาร์ปหรือเสียงแฟลต แดมเปอร์จะไม่ทำงานตามปกติเนื่องจากท่อดังกล่าวมีความยาวไปไม่ถึงชุดแดมเปอร์ ดังนั้น โปรดแขวนท่อดังกล่าวบนแถวของโน้ตเสียงปกติหรือใช้มือของคุณในการหน่วงเสียงของท่อรุ่นพิเศษเหล่านั้น

ตำแหน่งมาตรฐาน

ภาพตัวอย่างมี D54 เป็นโน้ตเสียงต่ำสุด (F# และ G ซึ่งเป็นโน้ตสูงเป็นการสั่งทำท่อไชม์พิเศษ)