ระฆังราว

ภาพรวมระฆังราว รุ่น YCH7118/YCH6118 ของ Yamaha กับ Atsushi Sugahara

ระฆังราว

Yamaha Chimes YCH7118

YCH7118 สินค้าใหม่

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่ 38.1 มม. (ช่วงเสียง C52~F69)

Yamaha Chimes YCH6118

YCH6118 สินค้าใหม่

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดเล็กลงอยู่ที่ 31.8 มม. (ช่วงเสียง C52~F69)

YCH7018 ยกเลิกการผลิต

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่ 38.1 มม. (ช่วงเสียง C52~F69)

CH-500 ยกเลิกการผลิต

สแตนด์

Yamaha Chimes YCHS7118

YCHS7118 สินค้าใหม่

ขาตั้งท่อไชม์ YCHT7100 ซีรีส์

Yamaha Chimes Stands YCHS7106

YCHS7106 สินค้าใหม่

นี่คือขาตั้งท่อไชม์ที่เล็กที่สุดของ Yamaha ซึ่งสามารถใช้แขวนท่อจาก YCHT7100 ซีรีส์ได้ไม่เกิน 6 ท่อ

CHS-506 ยกเลิกการผลิต

Stand for 6 tubes

CHS-520 ยกเลิกการผลิต

Stand for 20 tubes (with damper)

Tube

Yamaha Chimes YCHT7100 Series

YCHT7100 ซีรีส์ สินค้าใหม่

คุณสามารถเลือกซื้อท่อไชม์ตั้งแต่ A49 ถึง G71 สำหรับ YCH7118