ระฆังราว

ระฆังราว

YCH7018

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่ 38.1 มม. (ช่วงเสียง C52~F69)

YCH6018

Smaller 31.8mm diameter tubes (C52~F69 range)

CH-500 ยกเลิกการผลิต

Stands

YCHS7018

Dedicated stand for the Chime tubes YCHT.

YCHS7006

A six-tube stand that can be used to hang only the chime tubes needed for specific performances.

CHS-506 ยกเลิกการผลิต

Stand for 6 tubes

CHS-520 ยกเลิกการผลิต

Stand for 20 tubes (with damper)

Chime Mallets

YCHM38P

YCHM38P is a dedicated chime mallet developed to play the YCH series.

Tube

YCHT7000 Series

Chime tubes from A49 through G71 for the YCH7018 can be purchased individually.