ซีรีส์ DTX6

XP80

แป้นกลองไฟฟ้าสแนร์/ทอมขนาด 8 นิ้ว ที่ใช้หนังกลอง Textured Cellular Silicone 3 โซน

XP70

แป้นกลองไฟฟ้าสแนร์/ทอมขนาด 7 นิ้ว ใช้หนังกลองแบบ Textured Cellular Silicone 1 โซน