ซีรีส์ DTX6

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
DTX-PRO V1.05 Firmware Updater 4.1MB 2023-01-10
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
DTX6K3-X DTX6K2-X Assembly Manual [807KB]
DTX6K-X Assembly Manual [3.1MB]
DTX-PRO Owner's Manual [3.6MB]
DTX-PRO DTX-PROX Reference Manual [1.7MB]
DTX-PRO Reference Manual [922KB]
DTX-PRO Data List [965KB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Compatible Device List for DTX-PRO / DTX-PROX [70KB]
Open-source license [124KB]
Pad/Module Compatibility Table [499KB]