เก้าอี้กลอง

DSM100 ยกเลิกการผลิต

Heavy weight, mesh seat, double-braced wide stance legs, screw height adjustment

DS950

ราคา: ฿ 8,500.00

Heavy weight, bench-style seat, double-braced wide stance legs, screw height adjustment

DS840

ราคา: ฿ 6,200.00

Heavy weight, double-braced, screw height adjustment, round seat

DS750

ราคา: ฿ 3,500.00

Medium Weight, single-braced

DS550U

ราคา: ฿ 2,700.00

น้ำหนักเบา, single-braced

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง