RX-V6A

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
RX-A2A/RX-V6A/TSR-700 Firmware Update Ver.1.67 58.1MB 2023-12-21
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Safety Brochure [263KB]
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A/RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Support for HDMI® ALLM and VRR [438KB]
RX-V6A User Guide [5.7MB]
RX-V6A/TSR-700 Quick Start Guide [1.5MB]
RX-V6A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RX-V6A_TSR-700 Dimension Drawing [298KB]