RX-A4A

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A Firmware Update Ver.2.02 259MB 2023-12-21
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RX-A4A Quick Start Guide [1.7MB]
RX-A4A User Guide [6.4MB]
RX-A4A/RX-A6A/RX-A8A Safety Brochure [757KB]
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A/RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Support for HDMI® ALLM and VRR [438KB]
RX-A4A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
RX-A4A Dimension Drawing [160KB]