อาจารย์พรรษวัชร์ พุธวัฒนะ

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการแสดงเปียโน ระหว่างการศึกษาได้เรียนเปียโนกับ รศ.ดร. ธงสรวง อิศรางกูร ณ อยุธยา และได้เล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่สถาบันเกอร์เธ่ในปี 2001 ต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Colorado State University เมือง Fort Collins ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2004 ได้ปริญญาโทด้านการแสดงการขับร้องโดยเรียนร้องเพลงกับ Dr. Paul Iberg และ Dr. John Lueck และได้ร่วมแสดงใน Opera อย่างเช่น Pirate of Penzance, the Magic Flute และ The Marriage of Figaro


นอกจากนี้ อ.พรรษวัชร์ ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเล่นเปียโน ประกอบการขับร้อง โดยเริ่มเล่นเปียโนให้กับสตูดิโอของอาจารย์ท่านต่างๆ ในปี 2002 ได้เข้าทำงานเป็น Accompanist Member ให้กับ Music Department ที่ Colorado State University โดยเล่นเปียโนให้กับ Project ของนักเรียนและ Opera Scenes


อ. พรรษวัชร์ พุธวัฒนะ ยังมีประสบการณ์ทางด้านการทำวงร้องประสานเสียง ในตำแหน่ง Conductor, Director และ Arrange บทเพลงสำหรับวงร้องประสานเสียง โดยทำวงร้องประสานเสียงในชื่อของ Rama Choir