นโยบายส่วนบุคคลนโยบายส่วนบุคคล

สิทธิของท่าน

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด (“สยามดนตรียามาฮ่า”) เป็นผู้จัดตั้งและดูแลเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์") ให้คำมั่นสัญญาว่า   จะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี การแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้แก่ท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่านได้ทำความเข้าใจ และยินยอมให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน ซึ่งนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลจากท่านหรือที่ท่านให้กับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากฐานข้อมูล ดังนั้นโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน


เว็บไซต์นี้มีการใส่การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ และจากเว็บไซต์อื่นๆ มายังเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือต่อเนื้อหาในส่วนของเว็บไซต์อื่นนั้นๆ และการดำเนินการต่อข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้นมิได้ครอบคลุมภายใต้นโยบายส่วนบุคคลนี้

 

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่รวบรวมได้ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้เครือข่ายของเว็บไซต์บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าซึ่งจดจำและเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยหมายเลขไอพีและชื่อโดเมนรวมกัน บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า อาจใช้อุปกรณ์ค้นหาและติดตามข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น "คุกกี้” ซึ่งหมายถึงข้อมูลส่วนเล็กๆที่เครือข่ายเว็บไซต์ของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ส่งไปยังเว็บเบราเซอร์ของท่านในขณะที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์เรา โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านสนใจเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้โดยคอมพิวเตอร์ของท่านส่งข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ท่าน "ลงชื่อเข้าใช้" (log on) สู่ระบบ ยกเว้นแต่ท่านจะใช้เทคโนโลยีที่ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บเบราเซอร์บางระบบ


อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีการปิดกั้นนี้อาจส่งผลการจำกัดการทำงานและการให้บริการของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า   ในบางกรณีอาจส่งผลให้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ไม่สามารถให้บริการหรือส่วนของบริการแก่ท่านได้ตามที่ท่านร้องขอและบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า อาจจะรวบรวมหมายเลขไอพีและชื่อโดเมนไว้กับข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้
ซึ่งท่านจะให้ข้อมูลนี้แก่ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  ก็ต่อเมื่อท่านส่งอีเมล์ลงทะเบียน, กรอกแบบสอบถามความคิดเห็น, การขอรับบริการให้ความช่วยเหลือลูกค้า หรือการตอบคำถามเพื่อการสำรวจหรือเข้าแข่งขัน/ เข้าร่วมในรายการโปรโมชั่น


ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  อาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้กับ
(๑) บริษัทในเครือของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า
(๒) บริษัท ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น
(๓) บริษัทที่ยามาฮ่า คอร์ปอเรชั่น มีสัดส่วนการถือครองหุ้นมากกว่า 50% ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  หากเห็นสมควรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดีบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะพยายามดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่จำกัดไว้ตามที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่ากำหนดขึ้น ภายใต้ขอบเขตที่ท่านยินยอมและบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะพยายามดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไม่ให้บุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้ล่วงรู้


ทั้งนี้บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า  จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว


ข้อความดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีที่ขายสินทรัพย์หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)

 

Google Analytics

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์เว็บของ Google Inc. (”Google”) Google Analytics ใช้ไฟล์ข้อความที่เรียกว่า “คุกกี้” ซึ่งบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ที่สร้างโดยคุกกี้จะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปซึ่งจะได้รับการจัดเก็บที่อยู่ IP address แบบเต็มจะถูกถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและจะถูกทำให้สั้นลงในกรณีพิเศษ Google จะใช้ข้อมูลนี้แทนผู้ดำเนินการเว็บไซต์ เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ, รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และเพื่อให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์มีบริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่ IP address ที่เบราเซอร์ของคุณส่งให้กับ Google Analytics จะไม่ถูกรวมเข้ากับข้อมูล Google อื่น ๆ คุณสามารถหยุดการบันทึกคุกกี้ได้โดยการแก้ไขการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องในซอฟต์แวร์เบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามเราต้องการชี้ให้เห็นว่าหากทำเช่นนี้คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้เต็มรูปแบบ นอกจากนี้คุณสามารถหยุดข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP address ของคุณ) ที่ Google เก็บรวบรวมและหยุดประมวลผลข้อมูลเหล่านี้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่ลิงก์ต่อไปนี้

นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันไม่ให้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลโดยคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้ การทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างคุกกี้แบบปฏิเสธํการรับ ซึ่งจะเป็นการหยุดรวบรวมข้อมูลของคุณในอนาคตเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้: การปิดใช้งาน Google Analytics คุกกี้แบบปฏิเสธํการรับจะใช้เฉพาะกับเบราว์เซอร์นี้และสำหรับโดเมนนี้เท่านั้น หากคุณลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์นี้คุณจะต้องคลิกลิงก์นี้อีกครั้ง

ลิงก์เชื่อมโยงไปที่เบราวเซอร์ - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดูที่: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
และ https://policies.google.com/?hl=en (ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Google Analytics และการคุ้มครองข้อมูล)
ดูที่ https://www.google.com/privacy/privacy-policy.html for สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

Yamaha อาจใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการติดตามอื่น ๆ นอกเหนือจาก Google Analytics โปรดตรวจสอบต่อไปนี้

Facebook pixel (https://www.facebook.com/about/privacy/)

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าครอบครองอยู่นั้น ถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย อย่างไรก็ตาม บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแน่ใจว่าท่านได้เก็บรักษาข้อมูลชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน และข้อมูลการใช้งานบัญชีของท่านในเว็บไซต์นี้เป็นความลับ กรุณาแจ้งบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าทันทีที่ท่านทราบว่ามีการใช้งานบัญชีของท่านโดยผู้อื่นหรือมีการรั่วไหลของการรักษาความปลอดภัย


สิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาดในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้โดยไม่มีการเตือน หรือบอกกล่าวล่วงหน้า ท่านตกลงยอมรับว่า ท่านได้ยอมรับนโยบายส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยเขาใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อในภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นถือเป็นข้อตกลง ซึ่งท่านจัดทำการตกลงภายใต้ข้อตกลงและโดยมีผลผูกพันตามนโยบายส่วนบุคคลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ดังนั้น ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลอยุ่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงคำแถลงนโยบายส่วนบุคคลที่ปรากฎอยู่/ ที่มีการเปลี่ยนแปลง บนเว็บไซต์นี้