อาจารย์คคนางค์ หวังเชิดชูวงศ์


เริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 5 ปี และเริ่มเรียนวิชาอิเล็กโทนทีโรงเรียนดนตรีสยามกลการเมื่ออายุ 11 ปี โดยได้เริ่มเรียนกับอาจารย์สุวิว เชาวน์วุฒิกุล และได้เรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์พิชาติ ปานเสมศรี ได้เข้าร่วมแข่งขันYamaha Thailand Music Festival อย่างต่อเนื่องตลอดการเรียน ต่อมาได้เรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ท่านอื่นอีกหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์วลีทิพย์ วงศ์ธนะชัย , อาจารย์ศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา , ดร.ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ เคยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์เมื่อปี 2006 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ลูกทุ่งคอนเทสต์เมื่อปี 2006 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2008 ประเภทElectone Solo รุ่นทั่วไป


เริ่มสอนวิชาอิเล็กโทนตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน และมีผลงานจากการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอิเล็กโทนหลายรายการ อาทิเช่น


- รางวัลชนะเลิศ Electone Solo รุ่น Non-APEF ในการแข่งขัน YTMFปี 2012

- รางวัลชนะเลิศ Singing with Instrument รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขัน YTMF ปี2013

- เป็นInstructor ให้นักเรียนในการส่งผลงานการประพันธ์ในงาน Asia Pacific Junior Original Concert โดยได้แสดงผลงานที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ปี2016

- รางวัลชนะเลิศ Electone Solo รุ่นอายุ 9 – 12 ปี ในการแข่งขัน YTMF ปี2017

- รางวัลชนะเลิศ Electone Solo Age Group 2 ในการแข่งขัน Asia Pacific Electone Festival 2017 ประเทศสิงคโปร์

- Instructor ให้กับ Finalist ประเภท Electone Solo Age Group 2 ในการแข่งขัน Yamaha Electone Concour 2017 ที่กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น


จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม ผ่านการสอบYamaha Electone Performance Grade 4 และ Yamaha Fundemental Grade 4 ปัจจุบันได้เข้าทำงานในตำแหน่ง Electone Instructor ที่สถาบันดนตรียามาฮ่า นอกจากนี้ปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในสมาชิกวงดนตรีสาวหล่อ “PRINCESS” สังกัดค่ายเพลง White Y Music