อ.วรกานต์ แสงสมบูรณ์

อ.วรกานต์ แสงสมบูรณ์ :เริ่มเรียนกีตาร์คลาสสิคอย่างจริงจังกับอาจารย์ มนูญ พลอยประดับ เมื่ออายุ 12 ปี และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันของYamaha Guitar Festival ในปี1996(รุ่นอายุไม่เกิน17ปี), 1997(รุ่น non classic), 1998(รุ่นทั่วไป).


-พ.ศ. 2541 ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศึกษาการเล่นกีตาร์กับอาจารย์ วิทยา วอสเบียน และได้จบหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง


-พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาวิชาดนตรีปฏิบัติโดยศึกษาการเล่นกีตาร์กับอาจารย์Phillippe Villa และอาจารย์ สุวิช กลิ่นสมิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ทำ masterclassกับนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านเช่น Eduardo Fernandez, Paulo Bellinati, Pavel Steidl, Dale Kavanagh, Thomas Kirchhoff, Jose Maria Gallardo Del Rey, Leon Koudelek, Xuefei Yang, Roberto Limon, JozefZsapkaและ Izhar Elias. และสามารถผ่านการสอบเกรดขั้นสูง grade 3 Yamaha Foundation ในปี พ.ศ.2548 ปัจจุบันอ.วรกานต์ เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหิดล และทำงานในตำแหน่ง Guitar Chief Instructor กับสถาบันดนตรียามาฮ่าWorakarnSaengsomboon:


WorakarnSaengsomboon began his guitar lesson seriously with ManoonPloypradub when he was 12. he is the first prize winner of Yamaha Guitar Festival 1996, 1997, 1998.


In 1998 he entered the commnication Arts Division Humanities Faculty, Kasetsart University where he studied with prof. VidhayaVosbien and gat a B.A. with second class honors in Western Music.


In 2006 he got a M.A. in performance instrument at College of Music, Mahidol University where he studied with Prof. Phillippe Villa and SuvichKlinsmith. He also took masterclasses with Eduardo Fernandez, Paulo Bellinati, PavelSteidl, Dale Kavanagh, Thomas Kirchhoff, Jose Maria Gallardo Del Rey, Leon Koudelek, Xuefei Yang, Roberto Limon, JozefZsapka and Izhar Elias. Worakarn also recived the advanced certificate in Yamaha guitar grade 3 from Yamaha Foundation (japan) in 2005.


At the present he is a part time guitar teacher at the college of Music, Mahidol University and Chief Instructor at Yamaha Music Academy.