ซีรีส์ VXC

VXC8 / VXC8W VXC6 / VXC6W VXC4 / VXC4W
ประเภทลำโพง 2-way, Acoustic suspension 2-way, Acoustic suspension Full-range, Bass-reflex
ช่วงความถี่ (-10dB) 55Hz - 20kHz (Half-space:2π) 56Hz - 20kHz (Half-space:2π) 80Hz - 20kHz (Half-space:2π)
ส่วนประกอบ LF 8" Cone 6.5" Cone -
เพาเวอร์ เรตติง NOISE 90W 75W 30W
PGM 180W 150W 60W
PEAK 360W 300W 120W
ค่าความต้านทานที่กำหนด
SPL Sensitivity (1W; 1m on axis) 90dB SPL (Half-space:2π) 86dB SPL (Half-space:2π) 87dB SPL (Half-space:2π)
Peak (Calculated) 116dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) 111dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression)
I/O คอนเน็กเตอร์ 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -) 1 x Euroblock (4P) : (Input: + / -, Loop Thru: + / -)
วัสดุเคลือบผิว VXC8: Black / VXC8W: White VXC6: Black / VXC6W: White VXC4: Black / VXC4W: White
ขนาด ลึก 259mm (10.2") 205mm (8.1") 195mm (7.7")
น้ำหนักรวม 6.6kg (14.6lbs) 4.4kg (9.7lbs) 2.6kg (5.7lbs)
Nominal coverage 100° conical (Half-space:2π) 110° conical (Half-space:2π) 130° conical (Half-space:2π)
Components HF 1" Soft dome 0.75" Soft dome -
LF-HF - - 4" full-range
Transformer taps 100V 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ)
70V 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ)
Dimensions Diameter 325mm (12.8") 286mm (11.3") 225mm (8.9")
Cutout size Ø285 mm (Ø11 1/4") Ø247 mm (Ø9 3/4") Ø186 mm (Ø7-5/16")
Required ceiling board thickness 5 mm – 35 mm 5 mm – 35 mm 5 mm – 35 mm
Accessories O-ring, Tile Rail, Cutout Template O-ring, Tile Rail, Cutout Template O-ring, Tile Rail, Cutout Template
Packaging Packaged in pairs Packaged in pairs Packaged in pairs
Certificate UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS
Options - - PK-C4B / PK-C4W: Pendant-mount kit
VXC8-VA / VXC8-VAW VXC6-VA / VXC6-VAW VXC4-VA / VXC4-VAW
ประเภทลำโพง 2-way, Acoustic suspension 2-way, Acoustic suspension Full-range, Acoustic suspension
ช่วงความถี่ (-10dB) 55Hz - 20kHz (Half-space:2π) 56Hz - 20kHz (Half-space:2π) 80Hz - 20kHz (Half-space:2π)
ส่วนประกอบ LF 8" Cone 6.5" Cone -
เพาเวอร์ เรตติง NOISE 90W 75W 30W
PGM 180W 150W 60W
PEAK 360W 300W 120W
ค่าความต้านทานที่กำหนด
SPL Sensitivity (1W; 1m on axis) 89dB SPL (Half-space:2π) 86dB SPL (Half-space:2π) 87dB SPL (Half-space:2π)
Peak (Calculated) 114dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) 111dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression) 108dB SPL (1m, Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression)
I/O คอนเน็กเตอร์ 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth) 1x Ceramic terminal block (3P) (input: +/-, Earth)
วัสดุเคลือบผิว VXC8-VA: Black / VXC8-VAW: White VXC6-VA: Black / VXC6-VAW: White VXC4-VA: Black / VXC4-VAW: White
Waterproof IP32 IP32 IP32
ขนาด ลึก 295mm (11.6") 241mm (9.5") 232mm (9.1")
น้ำหนักรวม 6.6kg (14.6lbs) 4.4kg (9.7lbs) 2.6kg (5.7lbs)
Nominal coverage 100° conical (Half-space:2π) 110° conical (Half-space:2π) 130° conical (Half-space:2π)
Components HF 1" Soft dome 0.75" Soft dome -
LF-HF - - 4" full-range
Transformer taps 100V 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ)
70V 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ)
Dimensions Diameter 325mm (12.8") 286mm (11.3") 225mm (8.9")
Cutout size Ø285 mm (Ø11 1/4") Ø247 mm (Ø9 3/4") Ø186 mm (Ø7-5/16")
Required ceiling board thickness 5 mm – 35 mm 5 mm – 35 mm 5 mm – 35 mm
Accessories O-ring, Tile Rail, Cutout Template O-ring, Tile Rail, Cutout Template O-ring, Tile Rail, Cutout Template
Packaging Packaged in pairs Packaged in pairs Packaged in pairs
Certificate CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS
EN54-24 compliance Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) Yes (DoP No. 0359-CPR-00405) Yes (DoP No. 0359-CPR-00405)