ซีรีส์ VXC

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Data Sheet (CISSCA) [613KB]
Data Sheet (VXC Series) [5MB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CLF Data for VXC Series Speakers (V1.0) [14KB]
EASE GLL Data for VXC Series Speakers (V3.0) - EASE Focus / EASE Address enabled [229KB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
BIM Data for Revit (VXC Series) [2.9MB]
CAD Data (VXC Series global) [3.6MB]
CAD Data (VXC4/VXC6/VXC8 3D) [515KB]
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CISSCA V3.1 User's Manual [1.3MB]
PK-C4B_PK-C4W Installation Guide [548KB]
VXC4/VXC4W Owner's Manual [2.9MB]
VXC8/VXC8W/VXC6/VXC6W Owner's Manual [3.3MB]
VXS/VXC Series Painting Guide [357KB]
Y-S3 Speaker System Design Guide [337KB]
Y-S3 V3.1 Compatible models for Distributed Speakers [15KB]
Y-S3 V3.1 Manual [2.5MB]
ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
CISSCA V3.1 for Win 11/10 Win 48.8MB 2023-03-02
Y-S³ V3.1.0 for Win 11/10/8.1/7 Win 314.5MB 2018-06-12

NS-1

NS-1 เป็นเครื่องมือจำลองและกำหนดค่าระบบที่ทรงพลังและครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งาน NEXO และ Yamaha สามารถกำหนดค่าและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบต่างๆ ของ NEXO และ Yamaha ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

  • ดูเพิ่มเติม
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
DME Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [50KB]
MTX/MRX Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [55KB]
Processor settings for VXC Series Speakers [240KB]

Commercial Installation Solutions

Speakers for Commercial Installations

System Examples Catalog

VXC Series

ลำโพง Yamaha (FRAME_ALL)

ลำโพง Yamaha (FRAME_9CAT)

ลำโพง Yamaha (FRAME_EACH)