ซีรีส์ XMV พาวเวอร์แอมปลิฟลายเออร์

XMV4280-D XMV4280 XMV4140-D XMV4140
วัตต์ 1kHz (THD+N=1%: 4Ω) 280W x 4 280W x 4 140W x 4 140W x 4
1kHz, THD+N=1%: 8Ω 280W x 4 280W x 4 140W x 4 140W x 4
1kHz, THD+N=1%: 4Ω / Double Power Mode 560W x 2 560W x 2 280W x 2 280W x 2
1kHz, THD+N=1%: 8Ω / Double Power Mode 560W x 2 560W x 2 280W x 2 280W x 2
High impedance: 100V line 250W x 4 / 40 Ω 250W x 4 / 40 Ω 125W x 4 / 80 Ω 125W x 4 / 80 Ω
High impedance: 70V line 250W x 4 / 20 Ω 250W x 4 / 20 Ω 125W x 4 / 40 Ω 125W x 4 / 40 Ω
Voltage Gain RL=8Ω 31.7dB 31.7dB 28.7dB 28.7dB
RL=8Ω / Double Power Mode 34.7dB 34.7dB 31.7dB 31.7dB
100V 38.2dB 38.2dB 38.2dB 38.2dB
70V 35.2dB 35.2dB 35.2dB 35.2dB
ไฟฟ้าที่ใช้ 1/8 power (4 Ω pink noise):250W, Idle (4 Ω):37W, Standby:18.5W 1/8 power (4 Ω pink noise):250W, Idle (4 Ω):37W, Standby:18.5W 1/8 power (4 Ω pink noise):150W, Idle (4 Ω):37W, Standby:18.5W 1/8 power (4 Ω pink noise):150W, Idle (4 Ω):37W, Standby:18.5W
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง ≤ 0.2% (1kHz, half power) ≤ 0.2% (1kHz, half power) ≤ 0.2% (1kHz, half power) ≤ 0.2% (1kHz, half power)
ความถี่ในการตอบสนอง 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz) 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz) 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz) 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz)
อัตราส่วน S/N ≥ 100dB(A-weighted) ≥ 100dB(A-weighted) ≥ 100dB(A-weighted) ≥ 100dB(A-weighted)
Crosstalk ≤ -60dB ≤ -60dB ≤ -60dB ≤ -60dB
อินพุต เซนซิทีวิตี้ +4dBu +4dBu +4dBu +4dBu
ตัวต่อเชื่อม I/O Analog I/O Input: Euroblock x 2 (6P, balanced) Input: Euroblock x 2 (6P, balanced) Input: Euroblock x 2 (6P, balanced) Input: Euroblock x 2 (6P, balanced)
ดิจิตอล I/O RJ45 x 2 (Dante PRIMARY / SECONDARY) RJ45 x 2 (YDIF IN / OUT) RJ45 x 2 (Dante PRIMARY / SECONDARY) RJ45 x 2 (YDIF IN / OUT)
Speaker Output Barrier strip x 4 pairs Barrier strip x 4 pairs Barrier strip x 4 pairs Barrier strip x 4 pairs
คอนโทรล พอร์ต Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1 Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1 Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1 Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1
Network Shared with Dante ports RJ45 x 1 Shared with Dante ports RJ45 x 1
อื่น ๆ AC Inlet x 1 AC Inlet x 1 AC Inlet x 1 AC Inlet x 1
Input Level +24dBu (Maximum) +24dBu (Maximum) +24dBu (Maximum) +24dBu (Maximum)
วงจรป้องกัน โหลด โปรเท็กชัน POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting
แอมพลิฟายเออร์ โปรเท็กชัน Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically) Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically) Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically) Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically)
เพาเวอร์ ซัพพลาย โปรเท็กชัน Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically) Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically) Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically) Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically)
การระบายความร้อน 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow
กำลังไฟที่ต้องใช้ 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz
ขนาด กว้าง 480mm (18.9") 480mm (18.9") 480mm (18.9") 480mm (18.9")
สูง 88mm (3.5") 88mm (3.5") 88mm (3.5") 88mm (3.5")
ลึก 422mm (16.6") 422mm (16.6") 422mm (16.6") 422mm (16.6")
น้ำหนักรวม 8.1kg (17.9lbs) 8.1kg (17.9lbs) 8.1kg (17.9lbs) 8.1kg (17.9lbs)
Input impedance 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced) 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced) 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced) 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced)
XMV8280-D XMV8280 XMV8140-D XMV8140
วัตต์ 1kHz (THD+N=1%: 4Ω) 280W x 8 280W x 8 140W x 8 140W x 8
1kHz, THD+N=1%: 8Ω 280W x 8 280W x 8 140W x 8 140W x 8
1kHz, THD+N=1%: 4Ω / Double Power Mode 560W x 4 560W x 4 280W x 4 280W x 4
1kHz, THD+N=1%: 8Ω / Double Power Mode 560W x 4 560W x 4 280W x 4 280W x 4
High impedance: 100V line 250W x 8 / 40 Ω 250W x 8 / 40 Ω 125W x 8 / 80 Ω 125W x 8 / 80 Ω
High impedance: 70V line 250W x 8 / 40 Ω 250W x 8 / 40 Ω 125W x 8 / 40 Ω 125W x 8 / 40 Ω
Voltage Gain RL=8Ω 31.7dB 31.7dB 28.7dB 28.7dB
RL=8Ω / Double Power Mode 34.7dB 34.7dB 31.7dB 31.7dB
100V 38.2dB 38.2dB 38.2dB 38.2dB
70V 35.2dB 35.2dB 35.2dB 35.2dB
ไฟฟ้าที่ใช้ 1/8 power (4 Ω pink noise):450W, Idle (4 Ω):73W, Standby:23W 1/8 power (4 Ω pink noise):450W, Idle (4 Ω):73W, Standby:23W 1/8 power (4 Ω pink noise):250W, Idle (4 Ω):73W, Standby:23W 1/8 power (4 Ω pink noise):250W, Idle (4 Ω):73W, Standby:23W
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง ≤ 0.2% (1kHz, half power) ≤ 0.2% (1kHz, half power) ≤ 0.2% (1kHz, half power) ≤ 0.2% (1kHz, half power)
ความถี่ในการตอบสนอง 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz) 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz) 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz) 0dB, ±1.0dB (RL=8Ω, 100V/70V, Po=1W, 20Hz - 20kHz)
อัตราส่วน S/N ≥ 100dB(A-weighted) ≥ 100dB(A-weighted) ≥ 100dB(A-weighted) ≥ 100dB(A-weighted)
Crosstalk ≤ -60dB ≤ -60dB ≤ -60dB ≤ -60dB
อินพุต เซนซิทีวิตี้ +4dBu +4dBu +4dBu +4dBu
ตัวต่อเชื่อม I/O Analog I/O Input: Euroblock x 2 (6P, balanced) Input: Euroblock x 2 (6P, balanced) Input: Euroblock x 2 (6P, balanced) Input: Euroblock x 2 (6P, balanced)
ดิจิตอล I/O RJ45 x 2 (Dante PRIMARY / SECONDARY) RJ45 x 2 (YDIF IN / OUT) RJ45 x 2 (Dante PRIMARY / SECONDARY) RJ45 x 2 (YDIF IN / OUT)
Speaker Output Barrier strip x 8 pairs Barrier strip x 8 pairs Barrier strip x 8 pairs Barrier strip x 8 pairs
คอนโทรล พอร์ต Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1 Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1 Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1 Remote, Fault Output : Euroblock (3P) x 1
Network Shared with Dante ports RJ45 x 1 Shared with Dante ports RJ45 x 1
อื่น ๆ AC Inlet x 1 AC Inlet x 1 AC Inlet x 1 AC Inlet x 1
Input Level +24dBu (Maximum) +24dBu (Maximum) +24dBu (Maximum) +24dBu (Maximum)
วงจรป้องกัน โหลด โปรเท็กชัน POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting POWER switch on/off: Output mute, DC-fault: Power supply shuts down, Clip limiting
แอมพลิฟายเออร์ โปรเท็กชัน Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically) Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically) Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically) Thermal: Output mute (heatsink temp ≥90°C) (Restored automatically), Overcurrent: Output mute (Restored automatically), Low load impedance: Output mute (Restored automatically)
เพาเวอร์ ซัพพลาย โปรเท็กชัน Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically) Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically) Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically) Thermal: Amplifier shuts down automatically (heatsink temp ≥100°C) , Integrated power: Gain reduction (Restored automatically)
การระบายความร้อน 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow 3-Speed fan x 2, front-to-back airflow
กำลังไฟที่ต้องใช้ 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz 100V, 120V, 230V-240V; 50Hz/60Hz
ขนาด กว้าง 480mm (18.9") 480mm (18.9") 480mm (18.9") 480mm (18.9")
สูง 88mm (3.5") 88mm (3.5") 88mm (3.5") 88mm (3.5")
ลึก 422mm (16.6") 422mm (16.6") 422mm (16.6") 422mm (16.6")
น้ำหนักรวม 10.1kg (22.3lbs) 10.1kg (22.3lbs) 10.1kg (22.3lbs) 10.1kg (22.3lbs)
Input impedance 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced) 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced) 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced) 20kΩ (balanced), 10k Ω (unbalanced)