ซีรีส์ XMV พาวเวอร์แอมปลิฟลายเออร์

เครื่องขยายเสียงที่ครอบคลุมทุกงานติดตั้งระบบเสียง

XMV Series multi-channel power amplifiers combine Class-D efficiency with features designed specifically to benefit commercial installation sound systems. The Series is comprised of 4 different models with varying output power capabilities and flexible in/out connectivity to accommodate a wide range of installation environments.

XMV8280-D Power Amplifier

รองรับงานติดตั้งระบบเสียงขนาดใหญ่ ช่วยลดการใช้สายสัญญาณด้วยระบบเครือข่ายแบบ Dante

 • 8 x 280W at 8Ω/4Ω
 • 8 x 250W / 40Ω 100V/70V lines
 • 4 x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

XMV8280 Power Amplifier

ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งพัฒนาโดย YDIF เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

 • 8 x 280W at 8Ω/4Ω
 • 8 x 250W / 40Ω 100V/70V lines
 • 4 x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

XMV8140-D Power Amplifier

รองรับงานติดตั้งระบบเสียงขนาดใหญ่ ช่วยลดการใช้สายสัญญาณด้วยระบบเครือข่ายแบบ Dante

 • 8 x 140W at 8Ω/4Ω
 • 8 x 125W / 40Ω 100V/70V lines
 • 4 x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

XMV8140 Power Amplifier

ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งพัฒนาโดย YDIF เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

 • 8 x 140W at 8Ω/4Ω
 • 8 x 125W / 40Ω 100V/70V lines
 • 4 x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

XMV4280-D Power Amplifier

รองรับงานติดตั้งระบบเสียงขนาดใหญ่ ช่วยลดการใช้สายสัญญาณด้วยระบบเครือข่ายแบบ Dante

 • 4x 280W at 8Ω/4Ω
 • 4x 250W at 100V/70V lines
 • 2x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

XMV4280 Power Amplifier

ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งพัฒนาโดย YDIF เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

 • 4x 280W at 8Ω/4Ω
 • 4x 250W at 100V/70V lines
 • 2x 560W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

XMV4140-D Power Amplifier

รองรับงานติดตั้งระบบเสียงขนาดใหญ่ ช่วยลดการใช้สายสัญญาณด้วยระบบเครือข่ายแบบ Dante

 • 4x 140W at 8Ω/4Ω
 • 4x 125W at 100V/70V lines
 • 2x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

XMV4140 Power Amplifier

ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งพัฒนาโดย YDIF เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง

 • 4x 140W at 8Ω/4Ω
 • 4x 125W at 100V/70V lines
 • 2x 280W at Double Power Mode (8Ω/4Ω)

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง