STAGEPAS 400i, 600i

STAGEPAS 600i STAGEPAS 400i
ความสามารถในการมิกซ์ มิกซิง แชนแนล 4 mono mic/line + 6 mono / 3 stereo line + USB Audio IN: iPod/iPhone exclusive 4 mono mic/line + 4 mono / 2 stereo line + USB Audio IN: iPod/iPhone exclusive
ฟังค์ชัน อินพุต แชนแนล 3-band (HIGH Shelving: 8kHz, MID peaking: 2.5kHz, LOW Shelving: 100Hz) 2-band (HIGH Shelving: 8kHz, LOW Shelving: 100Hz)
ออนบอร์ โพรเซสเซอร์ SPX digital reverb (4 program, parameter control), Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™ SPX digital reverb (4 program, parameter control), Feedback suppressor, 1-Knob Master EQ™
ออนบอร์ด แอมพลิฟายเออร์ Maximum output power @4ohms 680W (340W + 340W) 400W (200W + 200W)
Frequency response (-3dB) 55Hz - 20kHz 55Hz - 20kHz
ส่วนประกอบ LF 10” (25cm) cone 8” (20cm) cone
HF 1.4” (3.56cm) voice coil compression driver 1” (2.54cm) voice coil compression driver
ระดับเอาต์พุตสูงสุด (1 เมตรบนแกน) 129dB SPL / speaker 125dB SPL / speaker
กำลังไฟที่ต้องใช้ 100V - 240V 50Hz/60Hz 100V - 240V 50Hz/60Hz
ไฟฟ้าที่ใช้ 35W (Idle), 100W (1/8 Power) 30W (Idle), 70W (1/8 Power)
น้ำหนักรวม 25.4kg / 56lbs (2 x Speaker 10.8kg + Mixer 3.8kg) 17.8kg / 39.2lbs (2 x Speaker 7.5kg + Mixer 2.8kg)
อุปกรณ์เสริม over panel, Power cord (2m), 2xSpeaker cables (6m), 12xNon-skid pads over panel, Power cord (2m), 2xSpeaker cables (6m), 12xNon-skid pads