ชุดพีเอแบบพกพา

STAGEPAS Series เป็นระบบ PA แบบพกพาที่ขาดไม่ได้หากต้องการเสียง PA และประสิทธิภาพชั้นยอด ซึ่งมาในชุดสำเร็จที่ประกอบไปด้วยมิกเซอร์ เครื่องขยายเสียง และลำโพงที่จับคู่เข้ากันอย่างกลมกลืน