SWR2311P-10G

- ระบบตัวอย่างสำหรับห้องสัมมนานี้รวมถึงระบบการสัมมนาทางไกลซึ่งถูกสร้างขึ้นจากตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัลซึ่งทำให้สามารถแบ่งปันการสัมมนากับสถานที่ทางไกลได้

- โดยการใช้เครือข่ายระหว่างอินพุทกับเอาท์พุท เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดการจากการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

- ระบบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและการสัมมนาโดยใช้มุมกระจายเสียงที่ยอดเยี่ยมของ VXL1-16P เพื่อให้ได้ปริมาณเสียงเพียงพอและความคมชัดจนถึงหลังห้อง

- การกำหนดให้สวิตช์หนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ RADIUS แล้วเชื่อมโยงสวิตช์อื่นๆ จะทำให้สามารถบล็อกการเข้าถึงเครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัย

Yamaha SWR2310