เน็ตเวิร์คสวิทช์

SWP2

สวิตช์เครือข่ายซีรี่ส์ SWP2 พร้อมพอร์ตอัปลิงค์ 10G ช่วยให้สามารถเรียกคืนการตั้งค่า Dante และ VLAN ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้โดยการหมุนสวิตช์ DIP

SWP1

สวิทช์เครือข่ายซีรี่ย์ SWP1 ทำให้สามารถเรียกคืนการติดตั้งที่เหมาะสมที่สุดของ Dante และการตั้งค่า VLAN ล่วงหน้า โดยการพลิกสวิทช์ DIP

SWR2100P

สวิทช์ L2 ซีรี่ย์ SWR2100P จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้ PoE บนเครือข่าย

SWR2311P-10G

สวิทช์อัจฉริยะ L2 พร้อมฟังก์ชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพ Dante และแหล่งจ่ายไฟ PoE

Yamaha L3 Switch SWX3220 / SWX2320

SWX3220 / SWX2320

สวิตช์ L3 มาตรฐานและสวิตช์ L2 อัจฉริยะพร้อมพอร์ต 10 Gigabit/Multi gigabit เพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของเครือข่ายขนาดใหญ่ได้อย่างยืดหยุ่น