SWP2

ตัวอย่างระบบเพื่อความสะดวกและการควบคุมขั้นสูง

SWP2 series ไม่เพียงแต่ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายเสียงเท่านั้น แต่ให้ผลลัพธ์ในการติดตั้งที่สะดวกและควบคุมได้เช่นกัน

ตัวอย่างที่ 1: เครือข่าย Dante Redundant พร้อมด้วย VLAN

ตัวอย่างที่ 1: เครือข่าย Dante Redundant พร้อมด้วย VLAN

ในตัวอย่างนี้ VLAN Preset C ได้รับการตั้งค่าบนสวิตช์ SWP2 ซีรีส์ โดยมีช่องสัญญาณหลักของ Dante ที่กำหนดให้กับ VLAN1 และช่องสัญญาณรองที่กำหนดให้กับ VLAN2 โดยต้องการสวิตช์เพียงสองตัวสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบ Redundant

ตัวอย่างที่ 2: VLAN สำหรับการแยกสัญญาณควบคุมออกจากสัญญาณเสียง

ตัวอย่างที่ 2: VLAN สำหรับการแยกสัญญาณควบคุมออกจากสัญญาณเสียง

ในกรณีนี้ VLAN Preset A ถูกใช้โดยที่ VLAN1 จัดการกับเครือข่าย Dante ในขณะที่ VLAN2 ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ให้กับสัญญาณควบคุมเช่น Editor หรือ StageMix ที่มาจากสัญญาณเสียงของ Dante ทำให้เครือข่ายมีเสถียรภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง 3: ระบบเครือข่ายแบบ Dante 96kHz ที่มีช่องสัญญาณจำนวนมาก

ตัวอย่าง 3: ระบบเครือข่ายแบบ Dante 96kHz ที่มีช่องสัญญาณจำนวนมาก

SWP2 ซีรีส์จะมีพอร์ตออปติคอลอัปลิงค์แบบ 10G ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีแบนด์วิดท์ไม่เพียงพอ แม้กับเครือข่ายแบบ Dante ที่ตั้งค่าความถี่ในการสุ่มไว้ที่ 96 kHz และเป็นโซลูชั่นที่สามารถกำหนดขนาดได้โดยจะพัฒนาไปพร้อมกับระบบเครือข่ายแบบ Dante 96kHz ที่มีช่องสัญญาณจำนวนมาก

ตัวอย่างที่ 4: การเชื่อมต่อระยะไกล

ตัวอย่างที่ 4: การเชื่อมต่อระยะไกล

ในตัวอย่างนี้ VLAN Preset C ได้รับการตั้งค่าบนสวิตช์ SWP2-MMF และ SWP2-SMF โดยมีช่องสัญญาณหลักของ Dante ที่กำหนดให้กับ VLAN1 และช่องสัญญาณรองที่กำหนดให้กับ VLAN2 การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสงแบบซิงเกิ้ลโหมดระหว่างสวิตช์ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้มากขึ้นในระยะทางไกลถึง 10 กิโลเมตร