SWP1

Dante เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายระบบเสียงที่พัฒนาโดย Audinate อุปกรณ์ Dante ในเครือข่ายเดียวกันจะตรวจหาอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้สามารถทำให้การตั้งค่าระบบง่ายขึ้นและลดความซับซ้อนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีนี้ Dante ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบปลั๊กแอนด์เพลย์

คู่มือนี้จะเน้นไปที่การออกแบบเครือข่ายมากกว่าข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์และเครือข่าย Dante